Veel rond Stelp nog niet duidelijk

BALLUM – Veel rond De Nieuwe Stelp is nog niet duidelijk. Hoe het er precies uit gaat zien, wat het gaat kosten, hoe de omwonenden en andere Amelanders er tegenaan kijken, hoe Ons Hol en De Nieuwe Stelp geïntegreerd worden en hoe het terrein rond het complex ingericht wordt. Tijdens een presentatie in de raadscommissievergadering van maandag 7 februari werden de raadsleden bijgepraat over de vorderingen van de voorbereidingen.

Vanwege alle onduidelijkheden kwam het college van burgemeester en wethouders deze keer nog niet met een kredietaanvraag om De Nieuwe Stelp ook daadwerkelijk te kunnen bouwen. Vorig jaar november had de wethouder nog de bedoeling dat in februari 2022 aan de gemeenteraad voor te leggen, voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat wordt hem niet. Het is nog lang niet duidelijk hoeveel geld voor de nieuwbouw moet worden uitgetrokken.

Vorige week werd bekend dat Dijkstra Draisma de bouwer wordt, maar het bouwbedrijf moet nog berekenen wat de bouw gaat kosten en daar heeft het een afgerond ontwerp voor nodig. Dat ligt er ook nog niet. Het college verwacht nu rond de zomer zover te zijn.

Op dit moment wordt gewerkt aan een totale planning voor het voorbereidingstraject tot aan het moment van een kredietvoorstel. Het krediet voor die voorbereidingen is al wel verleend.

De eerste beelden van De Nieuwe Stelp geven niet het ‘eindplaatje’ weer. Er moet nog veel worden overlegd. Er moet nog gekeken worden naar de ontsluitingen, die een veilige toegang moeten bieden. Het project krijgt, zoals het nu lijkt, vier toegangswegen, voor elke windrichting één: vanaf de Verbindingsweg aan de achterkant en noordzijde van Ons Hol, vanaf de Fabrieksweg, vanaf het bruggetje en in het westen vanaf de Oranjeweg. Wat moet allemaal groen dak worden en waar moeten zonnepanelen komen? Het zijn allemaal nog punten waarover gepraat moet worden.

Zorgaanbieder KwadrantGroep is een van de partijen die zich moet kunnen vinden in het ontwerp. Dat is nog niet het geval. Voor De Nieuwe Stelp is gekozen voor een innovatief zorgconcept. Kwadrant heeft tijd nodig om het zorgconcept en de consequenties die dit heeft voor de inrichting en het ontwerp intern goed door te denken met alle disciplines. Zorg en wonen zijn in één gebouw verenigd en woonunits kunnen binnen dit concept zorgunits worden. Kwadrant moet nog uitvogelen wat dat precies voor betekent voor de inrichting van de woningen.

Het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland (GWA) is als verhuurder van units betrokken bij het project. Voor zowel Kwadrant als GWA is de exploitatiefase nog niet uitgekristalliseerd. Er zijn eigenaars, huurders, gebruikers, er is nieuwbouw, bestaande bouw, buitenruimte, welzijnswerk en er zijn vrijwilligersorganisaties. Hoe gaan die samenwerken en hebben al die partijen consequenties voor het ontwerp? Om alles op elkaar af te stemmen en elke groep zijn plek te geven zorgt waarschijnlijk voor meerkosten en vertragingen. Daar buigt een werkgroep zich ondertussen over.

Wat de herinrichting van het terrein gaat kosten is ook nog niet helder. Het voetbalveld moet worden verlegd en tennisbanen verplaatst, plus dat er tuinen en wandelpaden moeten worden aangelegd. De schets is voorlopig.

De risicoanalyse geeft aan dat een voldragen integraal plan nog ontbreekt en dat er tot nu toe te weinig energie is gestoken in draagvlak van de omgeving. En dan zitten er nóg wel wat risico’s aan het project: mogelijke leegstand, gebrek aan gekwalificeerd personeel, wijzigingen in beleid die gevolgen hebben voor Kwadrant, met het risico van huuropzegging en tot slot zou er beperkte verhuisbereidheid naar het zorgcomplex kunnen opdagen. Daarbij is er altijd kans op vertraging, meerkosten en geschillen met de aannemer.

Geen voldragen plan, onzekerheid over draagvlak en kosten die richting de 20 miljoen gaan. De Nieuwe Stelp staat er nog niet.

De Stelp aan de Hidde Dirks Katstraat wordt afgebroken om ruimte te maken voor sociale woningbouw.

→ Eerste beelden Nieuwe Stelp

lees hier "Schuif Ons Hol maar plat"

 In de video hieronder laat architect Sara van Popta het ontwerp voor de nieuwe zorginstelling op Ameland zien

Doneer

Waardeert u het nieuws van PA, doneer dan een euro voor dit artikel of word Vriend. Klik hier maar eens >

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *