Privacy Policy

Privacy voorwaarden
Persbureau Ameland respecteert uw privacy en verklaart persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Persbureau Ameland zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de privacy voorwaarden en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.
Persbureau Ameland zal de door u verstrekte persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer) alleen gebruiken voor de activiteiten van het persbureau zelf. De informatie wordt niet aan anderen gegeven.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Persbureau Ameland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en na uw verzoek om verwijdering de gegevens binnen een week verwijderen..

Rechten
U heeft er recht op een overzicht van en informatie over de herkomst van uw persoonsgegevens te ontvangen. Ook heeft u het recht Persbureau Ameland te verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in strijd zijn met wet- en regelgeving. U heeft het recht om beperking van uw gegevens verwerking te vragen. Tevens heeft u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen die wij van u hebben geadministreerd. U kunt schriftelijk contact opnemen met Persbureau Ameland via info@persbureau-ameland.nl of per brief naar Persbureau Ameland, O.P. Lapstraat 7, 9161 BV, Hollum Ameland.

Wijziging van de Privacy voorwaarden
Persbureau Ameland kan deze Privacy voorwaarden zonder schriftelijke vooraankondiging wijzigen en bijwerken. Wij adviseren u de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van die wijzigingen.

Contact
Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Jeanet de Jong van Persbureau Ameland, te bereiken via CONTACT op deze website.

Opslaan gegevens
Bij elk bezoek aan de internetsite www.persbureau-ameland.nl herkent de webserver automatisch ip-adressen. Bij een bezoek aan onze internetsite bewaren wij uw e-mailadres als u een contactformulier verstuurt, de domeinnaam van andere internetsites die u geraadpleegd hebt om naar onze internetsite te gaan en alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze internetsite geraadpleegd hebt.

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van www.persbureau-ameland.nl te verbeteren en het aantal bezoeken op www.persbureau-ameland.nl te kunnen vaststellen. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Cookies
Op deze internetsite gebruiken we cookies om de inhoud van onze internetsite te verbeteren en het aantal bezoeken op onze internetsite te kunnen vaststellen. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een webserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

E-mail
Als u in de toekomst geen e-mail (meer) wenst te ontvangen met betrekking tot Persbureau Ameland dan kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@persbureau-ameland.nl