Disclaimer & Copyright

Overnemen van een artikel
Vindt u een artikel van deze site de moeite waard, dan mag u de eerste vijftig woorden hiervan overnemen op uw site, mits daaronder een hyperlink staat die ook echt werkt en doorverwijst naar het volledige artikel op de Persbureau Ameland-site.
Onder het stukje komt te staan:
Volledige artikel op persbureau-ameland.nl . 
Deze tekst is gelinkt naar het artikel op de website van Persbureau Ameland. U kunt de juiste link zelf opzoeken maar wij willen u die ook toesturen.
Mail daarvoor naar CONTACT.

Kopie
Wilt u liever een geheel artikel of een foto van onze site kopiëren naar uw eigen site? Stuur dan een bericht via CONTACT en vermeldt waar u onze productie voor wilt hergebruiken en hoeveel mensen daar inzage in krijgen. Wij zullen u dan een rekening sturen.

Bij constatering van schending van ons auteursrecht zullen we niet schromen ons recht te halen.

Copyright
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, handels- en merknamen, logo’s en beeldmerken, zijn eigendom van Persbureau Ameland, dan wel bij Persbureau Ameland rechtsgeldig in gebruik. De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Gebruik van de website geeft gebruiker geen enkel recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens.

Inhoud
De op deze website weergegeven informatie wordt door Persbureau Ameland met zorg samengesteld, maar voor de juistheid of volledigheid kan zij niet instaan. De op deze website weergegeven informatie is uitsluitend ter indicatie en kan door haar zonder voorafgaande aankondiging op ieder moment worden gewijzigd.

Persbureau Ameland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Persbureau Ameland kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Privacy reglement
Indien u bij het gebruik van deze website persoongegevens verstrekt, zal Persbureau Ameland zich met betrekking tot deze gegevens conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verstrekte persoonsgegevens worden door haar gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Zij zal uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden verstrekken, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting of de overeenkomst met u.

Persbureau Ameland zal u op verzoek inzage verschaffen in de persoonsgegevens zoals die bij haar zijn geregistreerd en waar nodig deze gegevens aanpassen. Als u geen informatie over producten of diensten wenst te ontvangen van Persbureau Ameland dan kunt u dit aan ons kenbaar maken. Uw persoonsgegevens zullen dan worden aangepast of verwijderd.Ads door PA