Ingezonden -Toeristenbelasting

HOLLUM – Tonnie Overdiep reageert op de commotie die is ontstaan naar het terugverhogen van de teoristenbelasting voor groepsaccommodaties. Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender.

Toeristenbelasting

Onlangs heeft een meerderheid in de raad het standpunt van het college om de toeristenbelasting voor alle categorieën weer gelijk te trekken, onderschreven.

In 2017, toevalligerwijs het jaar voorafgaand aan de raadsverkiezingen, werd een amendement van A’82 en CDA mede gesteund door ABA, aangenomen. Het amendement hield in dat de toeristenbelasting voor de categorie Groepsverblijven verlaagd werd van € 1,55, naar € 0,75, een verlaging van meer dan 50%! De toenmalige portefeuillehouder De Hoop merkte hierbij fijntjes op dat er door het amendement een structureel gat van € 160.000 in de begroting werd geschoten…

De motivatie was dat de bezoekers van de groepsverblijven (schoolgroepen/ Duitse groepen) minder draagkrachtig zijn.

Gemakshalve werd hierbij voorbijgegaan aan het feit dat naast kinderen ook feestvierende sportploegen en families, gebruik maken van de groepsverblijven. Bovendien bezoeken schoolgroepen ook campings, het amendement repte met geen woord over deze categorie. In de ogen van de toenmalige VVD en PvdA was er dus sprake van willekeur en zij stemden dus ook tegen.

Toeristenbelasting is een algemene belasting die voorziet in de financiering van kosten die een gemeente maakt voor o.a. het onderhoud van toeristische infrastructuur, schoonhouden stranden, dorpen en het buitengebied. Een gemeente van ca. 3600 inwoners die op jaarbasis meer dan 600.000 bezoekers verwelkomt heeft deze financiële ondersteuning meer dan nodig.

In eerder ingezonden stukken wordt de vrees uitgesproken dat de harmonisatie van de belastingen de gastvrijheid geen goed zal doen en de gasten zal wegjagen. Volgens mij zal dit zo’n vaart niet lopen, de gasten van nu waren er voor de doorgevoerde verlaging ook al. Prijsverhogingen zijn natuurlijk nooit uitnodigend en ik vind dan ook dat Ameland in zijn algemeenheid wel op haar tellen moet passen!

Nog een tip voor de eigenaren van de groepsverblijven: misschien kunt u de tarieven voor de schoolgroepen en Duitse groepen aanpassen op hun draagkracht.

Nes,

Tonnie Overdiep

lees hier Ingezonden – Gastvrijheid

⇒ lees hier Ingezonden – Jaag ons niet weg

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *