Ingezonden – Reactie op Piet Faber zijn ingezonden stuk

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender. Actiecomité shlash Voice of Ameland reageert op de ingezonden brief van Piet Faber.

Reactie op Piet Faber zijn ingekomen stuk

Het artikel van Piet Faber vraagt om een aanvulling. Hij legt uit dat Ameland door de eeuwen heen altijd verstandig met veranderingen is omgegaan en die zin veerkrachtig en robuust is. Hij licht dit toe met voorbeelden. Echter is dit maar een kant van de geschiedenis. Het eiland kent ook momenten waarop de bevolking in opstand kwam als dit nodig was. Dat gebeurde al in de tijd van de Cammingha’s, onder de Oranjes (onder Marijke Mooi) en van meer recente datum: protesten tegen de aardgasboringen in 1972/1973 en de prijzen van Wagenborg in 1976. Al deze protesten leidden ertoe dat naar de bevolking werd geluisterd en dat onder hun voorwaarden ontwikkelingen plaats konden vinden.

Wij vinden dat we op dit moment ook moeten protesteren omdat er ontwikkelingen gaande zijn die naar onze mening de leefbaarheid van Ameland aantasten, namelijk het toelaten van grootschalige investeringen door rijke partijen van buiten het eiland, die niet ten goede komen van het eiland maar van de beurs van deze partijen. Wij zijn van mening dat Ameland deze ontwikkelingen kan keren door zelf een visie te ontwerpen waarbinnen de leefbaarheid op het eiland door de Amelanders wordt gegarandeerd. Met andere woorden: we moeten, net als al die momenten van opstand die we eerder hadden, zelf de voorwaarden dicteren waaronder we investeringen op Ameland toelaten.

De nieuwe Omgevingswet biedt hiertoe alle mogelijkheden om dit samen met de 3600 inwoners te doen. Wij dringen er dan ook bij de gemeenteraad op aan om aan onze protesten gehoor te geven en alle grootschalige ontwikkelingen te stoppen totdat deze visie is gemaakt en uitgevoerd kan worden. Dat hieruit een compromis komt ligt voor de hand: we moeten in dit soort processen nu eenmaal allemaal water bij de wijn doen, maar dit is beter dan aan de leiband van grote projectontwikkelaars lopen, die het belang van het eiland verkopen al doen ze anders voorkomen.

Wat in de laatste commissievergadering opviel was dat Tillema en Prosperi plotseling van getallen veranderden: hun project zou niet meer 80.000 – 100.000 toeristen jaarlijks naar Ameland trekken maar ca. 40.000. De eerstgenoemde getallen zouden door de pers en door ons zijn verzonnen. Flauwekul: het getal van 100.000 is door beide personen genoemd in commissievergaderingen, in brieven en op de site van Persbureau Ameland: het staat allemaal geregistreerd. Dit betekent dat de woorden van deze mensen niet serieus kunnen worden genomen. Ze weten zelf niet eens meer wat ze hebben gezegd. Het geheugen is kennelijk aan een opfrisbeurt toe. Door zo om te gaan met de belangen van Ameland, laten ze zien dat ze deze belangen absoluut niet kunnen onderschrijven.

Ze beweren maar wat en daar moet een gemeenteraad afstand van nemen. De cijfers blijven hiermee natte vingerwerk en niet betrouwbaar. Laten ze eerst maar eens een goed onderbouwd plan presenteren dat past op Ameland nadat we met zijn alle de toekomstvisie hebben vastgesteld.

Actiecomité/ Voice of Ameland

Dossier Aqua Plaza

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *