Ingezonden – Gelijktrekken van toeristenbelasting

HOLLUM – Siard Bonthuis, fractievoorzitter van AmelandEén reageert op de commotie rondom de toeristenbelastin voor groepsverblijven. Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender.

Een reactie van AmelandEén op het (weer) gelijktrekken van de toeristenbelasting

Er heerst op dit moment veel onrust over het terugdraaien van het belastingvoordeel voor groepsverblijven ten aanzien van de toeristenbelasting.

Toeristenbelasting is een heffing van de gemeente aan de toerist. Een accommodatie ontvangt de belasting en draagt deze af, net als BTW. Met de opbrengsten worden de kosten gedekt om te functioneren als een aantrekkelijke en veilige toeristische gemeente waar alles goed geregeld is. Omdat Ameland ruim 600.000 toeristen ontvangt en zelf slechts 3.600 inwoners heeft worden er vele extra kosten gemaakt. Denk alleen maar aan het schoonmaken en onderhouden van alle openbare ruimte en de aanleg van strandovergangen, speelvoorzieningen, fietspaden en wegen.

In november 2017 is de toeristenbelasting voor de groepsverblijven verlaagd van € 1,55 naar € 0,75 met als doel om met name de (Duitse) jeugdgroepen en schoolreisjes te stimuleren naar Ameland te blijven komen. In de praktijk blijkt dat deze regeling niet juist werkt. Zo is gebleken dat deze doelgroep, wanneer ze op de campings staan of in de jeugdherberg verblijven, ‘gewoon’ € 1,55 betalen. Echter komt het ook voor dat in een groepsverblijf een volwassen sportgroep, familie-uitje, bedrijfsuitje of vriendenuitje overnacht, die betalen het lage tarief van € 0,75. Voor deze groepen was de regeling niet bedoeld. Over deze ongelijkheid zijn dan ook klachten binnengekomen bij de gemeente.

AmelandEén vindt de intentie van deze regeling goed, maar de uitvoering vinden wij niet juist. Bij het besluit tijdens de raadsvergadering van afgelopen juni over de toeristenbelasting is er daarom voor gekozen om te onderzoeken of er een andere vorm van tegemoetkoming mogelijk is die rechtstreeks tegemoet komt aan de bedoelde groepen. Deze opdracht is aan het college gegeven en wordt nu uitgevoerd.

De afgelopen week heeft de gemeente een goed gesprek gehad met het bestuur van de vereniging groepsverblijven. De fractie van AmelandEén heeft gesproken met 23 hoofdbegeleiders van de Duitse groepen en het pastoraal team. In deze gesprekken is er over en weer naar elkaar geluisterd en de mogelijkheid van tegemoetkoming aan Duitse groepen en schoolreisjes nogmaals besproken. De suggestie om een tegemoetkoming door middel van bijvoorbeeld vouchers voor een sportief/ educatief doel is zeker door de vertegenwoordigers van de Duitse groepen enthousiast ontvangen.

AmelandEén vind het mooi dat (Duitse) jeugdgroepen en schoolreisjes naar Ameland komen, dit hoort bij Ameland! Ameland wil gastvrij zijn voor alle doelgroepen. De groepsverblijven verzorgen hierin ook zeker een belangrijke en waardevolle rol. Wij vertrouwen er op dat er een passende compensatie wordt gevonden die naar ieders tevredenheid werkt.

Mochten er nog mensen zijn die hier goeie ideeën over hebben? De koffie staat bij ons altijd voor je klaar.

Namens de fractie AmelandEén,

Siard Bonthuis – fractievoorzitter

⇒ lees hier Toeristenbelasting

lees hier Ingezonden – Gastvrijheid

⇒ lees hier Ingezonden – Jaag ons niet weg

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *