Gemeente zet alles rond Vermaningspad op rijtje

BALLUM – De gemeente zet alles rond het stukje Vermaningspad dat ommuurd dreigt te raken op het rijtje. Bij de westelijke ingang is een stukje grond geruild en de nieuwe eigenaar, Frans Kappenburg, wil dat stukje nu ommuren. Daar heeft de gemeente op 10 november 2021 vergunning voor afgegeven, maar er is nog een bezwaar in behandeling bij de adviescommissie bezwaarschriften. Familie Schols, woonachtig aan het Vermaningspad, wil de westelijke ingang van het pad houden zoals het is. Het Vermaningspad is een karakterisiek stukje Nes en een monument binnen het beschermd dorpsgezicht.

Vergunning en bezwaar

De gemeente verleende een vergunning aan Kappenburg om het muurtje te plaatsen op de plek waar nu een heg staat. Bovendien mag hij een grote bloembak tegen de noordgevel van het belendende huis plaatsen, langs het pad. Tegen die vergunning dienden Afke en Heere Schols bezwaar in en dat bezwaar wordt op 17 december 2021 door de bezwarencommissie behandeld (deze datum wordt later, de gemeente heeft meer tijd nodig). Het college gaat daarna opnieuw een beslissing nemen met inachtneming van het advies van die commissie.

Feiten op rij

Bij de grondruil, zegt de gemeente, waren meerdere belangen aan de orde. De gemeente laat momenteel de feiten op een rij zetten om antwoord te krijgen op de hoofdvraag: mocht de gemeente de grond nabij het Vermaningspad vervreemden en is de procedure juist verlopen?

Ook zal het feitelijke eigendom en gebruik van het pand op Burgemeester Waldastraat 4, dat eigenlijk langs het Vermaningspad ligt, in kaart worden gebracht en getoetst worden aan de geldende regelgeving. Het is Frans Kappenburg die het stukje Vermaningspad heeft verworven door grondruil, maar het pand zou niet van hem zijn en wordt ook niet permanent bewoond.

Daarnaast wordt het doel van en de afspraken rond de begeleidingscommissie beschermde dorpsgezichten gevalueerd. Het Vermaningspad ligt in beschermd dorpsgezicht. Waarom is het pad dan niet beter beschermd, is de vraag. 

Bestuursrechter

Ondertussen heeft de bestuursrechter het verzoek van familie Schols voor schorsing van de bouwvergunning afgewezen. Als Kappenburg wil kan hij op basis van de verkregen vergunning beginnen, lijkt het. Wel loopt hij het risico dat hij de situatie moet herstellen. Dat risico neemt Kappenburg. Die uitspraak wordt in januari 2022 verwacht.

⇒ lees hier 10 december 2021 – Dossier Kappenburg steeds rommeliger

⇒ lees hier 4 december 2021 – "Raad Ameland op verkeerde been gezet"

⇒ lees hier 3 december – Eigen afweging lijkt hoekje historisch wandelpad te nekken

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *