Ingezonden – “Raad Ameland op verkeerde been gezet”

BALLUM – De raad van gemeente Ameland wordt op het verkeerde been gezet. Dat schrijven Afke en Heere Schols naar aanleiding van de kwestie 'Muurtje langs Vermaningspad'. Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender.

Gemeenteraad van Ameland op het verkeerde been gezet

Graag reageren wij op het artikel over het Vermaningspad te Nes onder de titel “Eigen afweging lijkt hoekje historisch pad te nekken“ (3 december jl. Persbureau Ameland). Aangezien in dit artikel alles met naam en toenaam wordt genoemd zullen wij dat ook doen. 

Op 1 november jl. heeft het College van B. en W. van Ameland aan dhr. Frans Kappenburg een Omgevingsvergunning verleend om een muur te bouwen op het Vermaningspad. Het betreft de Westelijke ingang van het Vermaningspad (Beschermd Dorpsgezicht).

Aangezien het aanzien van de Westelijke ingang van het Vermaningspad op dit moment perfect is zijn wij erg geschrokken van deze aantasting van het Beschermde Dorpsgezicht. Bestudering van de Omgevingsvergunning heeft ons geleerd dat het College van B. en W. een stuk van de Westelijke ingang van het Vermaningspad heeft geruild/verkocht aan dhr. Frans Kappenburg. Ook bleek ons toen dat deze verkoop al had plaatsgevonden op 7 november 2019. Deze verkoop was een onderdeel van een grotere grondtransactie in het kader van de renovatie van het centrum van het drop Nes. Het Besluit tot verkoop van dit stuk Vermaningspad zat verwerkt/ verstopt in het Besluit van het College van B. en W. van 13 augustus 2019.

Toen werd namelijk besloten tot een grondtransactie die uit meerdere onderdelen bestond, waaronder dus de verkoop van een stuk van het Vermaningspad.

De verkoop van een stuk van de Westelijke ingang van het Vermaningspad aan dhr. Frans Kappenburg had betrekking op openbaar groen. Openbaar groen is duidelijk gedefinieerd in Beleid wat door de Gemeenteraad is uitgestippeld. Dit door de Gemeenteraad vastgestelde beleid is erop gericht om in Beschermd Dorpsgezicht geen openbaar groen te verkopen. Het staat in dit beleidsstuk als volgt omschreven:

“Stukken openbaar groen gelegen in Beschermd Dorpsgezicht kunnen niet worden verkocht aangezien de bestemming groen dan niet gewaarborgd is. Dit kan leiden tot ongewenste ontwikkelingen zoals het plaatsen van een schutting.“

Het College van B. en W. had de Gemeenteraad actief moeten informeren over de verkoop van dit openbaar groen wat gelegen is op het Vermaningspad in Beschermd Dorpsgezicht. In het Collegebesluit van 13-08-2019 staat echter dat er bij dit Besluit geen rol is weggelegd voor de Gemeenteraad.

Op 5 november 2021 hebben wij dhr. Frans Kappenburg verzocht om de Westelijke ingang van het Vermaningspad te laten zoals het nu is: de huidige uitstraling is perfect.

Om dat aan te tonen hebben wij dhr. Frans Kappenburg een foto gestuurd van de Westelijke ingang van het Vermaningspad zoals die er nu uitziet. Tevens hebben wij onze Zienswijze rond de Omgevingsvergunning voor de muur naar hem én naar de Gemeenteraad gestuurd.

Dhr. Frans Kappenburg heeft niet gereageerd op ons verzoek maar heeft onze foto gebruikt om er een bewerkte/ gefotoshopte versie van te maken en die heeft hij samen met onze originele foto naar de Gemeenteraad gestuurd (zie de Raadsstukken van 29 november 2021).

Op de gefotoshopte foto is de muur te zien zoals dhr. Frans Kappenburg suggereert dat hij die gaat aanleggen (de genoemde foto’s staan ook bij het artikel van Persbureau Ameland van 3 december 2021).

Echter de plaats van de muur op de bewerkte/ gefotoshopte foto komt niet overeen met de plaats van de muur zoals die volgens de Omgevingsvergunning zou moeten worden aangelegd (zie bijgevoegd kaartje van de bestaande muur – rood, de te metselen muur – geel, en de heg – groen).

De muur op de gefotoshopte foto is onacceptabel, maar de werkelijk aan te leggen muur zoals die door het College is vergund is ruimtelijk gezien helemaal een ramp.

Met de bewerkte foto heeft dhr. Frans Kappenburg dus geprobeerd om de Gemeenteraad op het verkeerde been te zetten, te misleiden.

We kunnen stellen dat de Gemeente Ameland (College van B. en W. samen met het ambtelijk apparaat) een vreemde koers vaart. Op die wijze wordt het Cultureel Erfgoed (Erfgoed wat een belangrijk deel van het Kapitaal van de Amelander Gemeenschap vormt) ernstig in gevaar gebracht. De verkochte grond bij de Westelijke ingang van het Vermaningpad is onderdeel van een zorgvuldig bewaarde en beschermde ruimtelijke structuur.

De discussie of het nu snippergroen is of niet is eigenlijk minder belangrijk. Het gaat erom dat de ruimtelijke structuur, de ruimtelijke eenheid, die zo ’n lange tijd bewaard is gebleven nu door de besluiten van dit College ernstig beschadigd dreigt te raken. Het is nu de taak van de Gemeenteraad om ervoor te zorgen dat het College van B. en W. deze enorme blunder gaat corrigeren.

Heere Schols

Afke Schols-Hak

Vermaningspad Nes Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *