Eigen afweging lijkt hoekje historisch wandelpad te nekken

BALLUM – Gemeente Ameland heeft een hoekje snippergroen langs het Vermaningspad in Nes verkocht en nu wil de eigenaar er een muurtje omheen zetten. Het pad is monumentaal en buren maken bezwaar. Raadslid Jeroen de Jong (CDA) heeft zich in de materie verdiept en hij kreeg een nare smaak in de mond van de manier waarop het college deze zaak heeft opgepakt. Met 'eigen afwegingen' manoeuvreerde het college om het gemeentelijke beleid heen.

Muurtje

Het betreft het hoekje naast het huis De Cappenburcht, een driehoekje groen met een haagje. Familie Frans Kappenburg wil een muurtje langs het pad plaatsen. De Kappenburgen schrijven veel last te hebben van zwerfvuil, hondendrollen en zeikstralen van laat in de nacht thuiskomende horecamedewerkers. Het geplande muurtje voorkomt tevens dat er auto’s het Vermaningspad oprijden en daar parkeren, schrijft Kappenburg.

Haag

Diezelfde auto’s waren een flink aantal jaren geleden reden om precies op die plek een ligusterhaag te planten, lezen we in een brief van buurman en buurvrouw Heere en Afke Schols. Deze Vermaningspadbewoners maken bezwaar tegen het muurtje. “Deze ligusterheg heeft het aanzien van het pad verfraaid,” stellen zij en nu wordt hetzelfde argument als destijds gebruikt om de haag te vervangen voor een erfscheidingsmuur.

Eigendom

Bijzonder aan de kwestie is dat raadslid Jeroen de Jong boven tafel kreeg dat Frans Kappenburg op 7 november 2019 eigenaar is geworden van driehoekje groen, terwijl hij in het kadaster niet staat beschreven als eigenaar van het pand en het perceel naast dat hoekje. Dat staat op naam van zijn kinderen, die er niet wonen. De gemeente heeft dus gronden van een monumentaal pad in beschermd dorpsgezicht verkocht aan een particulier die niet de eigenaar is van het perceel dat naast het driehoekje ligt. Schols: “Wij vragen ons dan ook af waarom het plaatsen van een muur zo dringend is. Het parkeren van auto's op die gronden is immers al opgelost door de ligusterheg. Deze ligusterheg geeft bovendien de erfgrens van het in november 2019 verworven perceel al aan.” Zelfs de Begeleidingscommissie Beschermde Dorpsgezichten adviseerde negatief.

Snippergroen

Raadslid Jeroen de Jong spreekt de wethouder er ook op aan dat de gemeente met de verkoop van het stukje openbaar groen indruist tegen haar eigen beleid dat verkoop van snippergroen in beschermd dorpsgezicht juist niet toestaat. Het is gebeurd in de periode van college Van Klaveren, Faber, Bruins Slot. Het spijt De Jong zeer dat hij niet scherper is geweest en de aankoop van het driehoekje groen over het hoofd heeft gezien. De Jong: “Wat is dan de waarde van beschermd dorpsgezicht?” De Jong houdt er een nare smaak aan over hoe het college deze zaak heeft opgepakt. “Volgens ons is het niet mogelijk om daar een muur te bouwen.” 

Eigen afweging

Wethouder Theo Faber moet deze grondtransactie en vergunningverlening verdedigen. Flinterdun is zijn verdediging door te melden dat de zaak in een heroverwegingsproces zit. De Bezwarencommissie is er mee bezig. Mocht de zaak daarom vragen dan is er daarna nog beroep mogelijk.

De grondtransactie heeft tijdens de reconstructie van Nes plaatsgevonden, haalt Faber de aap uit de mouw. De gemeente had grond van Kappenburg nodig voor het aanleggen van de kruising aldaar en een fietsparkeervoorziening. Kappenburg wilde dat wel aan de gemeente overdoen als hij het driehoekje groen langs het Vermaningspad mocht hebben. Er heeft dus een grondruil plaatsgevonden, waarbij de gemeente nog heeft bijbetaald. Dat in de koopakte niet expliciet staat vermeld dat het om beschermd dorpsgezicht gaat doet aan de transactie niets af, stelt Faber. Wat beschermd dorpsgezicht is blijft beschermd dorpsgezicht bij verkoop. Het gaat hier ook niet om snippergroen, zegt Faber. Het ging om een apart besluit waarbij niet het begrip ‘snippergroen’ maar ‘grondtransactie’ is gebruikt. De verkoop is dan ook niet getoetst aan het gemeentelijke snippergroenbeleid. “Het is een eigen afweging geweest.” Deze uitspraak betekent nogal wat. Met ‘eigen afwegingen’ kan het college om elk door de raad vastgesteld besluit heen.

Bezwarencommissie

Jeroen de Jong is er helder over. Hij vindt het een rommelig dossier en dan brengt hij het nog mild. “Zo gaan we niet met beschermde dorpsgezichten om.”

De ‘eigen afweging’ doet Dirk Metz van AmelandEén de wethouder en de ambtenaren manen in het vervolg scherper in de procedure te blijven zitten.

Nu is het wachten op het oordeel van de bezwarencommissie.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *