Gemeente heeft aandacht voor effecten coronacrisis

BALLUM – Irma Marinus van Sociale Fractie Ameland (SFA) wil weten of de gemeente inmiddels een goed beeld heeft van de zakelijke en emotionele gevolgen die de coronacrisis heeft. Marinus vraagt tijdens de raadscommissie van 11 mei hoe de gemeente daar mee omgaat.

Door de coronacrisis staat het water veel ondernemers aan de lippen, hebben mensen met een dierbare in zorgcentrum De Stelp geen fysiek contact met hun dierbaren, zitten mensen met een 0 urencontract of een tijdelijk contract zonder inkomen. “Met alle praktische en emotionele gevolgen van dien," stelt de fractieleider van SFA. De burgemeester en de twee wethouders leggen uit op welke manier de gemeente aandacht heeft voor de gevolgen van deze crisis.

Beeld van de effecten

Burgemeester Leo Pieter Stoel laat weten dat de gevolgen van de coronacrisis op Amelanders en ondernemers continue een punt van aandacht is. Veel effecten zullen de komende tijd pas zichtbaar worden, stelt de burgemeester. De financiële gevolgen voor de ondernemers zijn nu nog niet helemaal duidelijk en de ondernemers hebben nog een moeilijk traject te gaan, denkt Stoel. De burgemeester vindt het lastig te beoordelen of de gemeente een goed beeld heeft van de situatie op het eiland, omdat hij niet achter huisdeuren kan kijken. De gemeente is afhankelijk van signalen die mensen zelf afgeven. “Desalniettemin proberen we een zo goed mogelijk beeld te krijgen over waar de effecten van de crisis zitten.” Stoel duidt dan op financiële effecten, mensen die hun baan verliezen, eenzaamheid van mensen die het zonder bezoek moeten stellen, spanningen in gezinnen doordat mensen meer op elkaars lip zitten. “Vanuit mijn rol als burgemeester probeer ik het zo goed mogelijk te volgen.” Hij heeft frequent overleg met de Veiligheidsregio. De wethouders houden elk op hun terrein de zaak in de gaten; Piet IJnsen op het sociale terrein en Theo Faber in het overleg met ondernemers. “Het is een continue punt van aandacht.” De gemeente heeft oog voor de effecten en bekijkt hoe er het beste op gereageerd kan worden.

Kwadrant, musea en SCW

IJnsen heeft regelmatig contact met de KwadrantGroep over de situatie in De Stelp. De wethouder heeft met de zorgaanbieder besproken om De Stelp aan te merken als complex waar wél bezoek mogelijk is, maar dat is vooralsnog niet mogelijk. De uitzondering op de 'geen bezoek regel' geldt voorlopig alleen voor 25 verpleeghuizen en De Stelp is geen verpleeghuis maar een woonzorgcentrum. Inmiddels staat er een bezoekerstent tegen de gevel van, waar bezoekers vanachter een raam hun familielid kunnen zien. IJnsen heeft ook regelmatig contact met Sociaal Cultureel Werk, dat acties onderneemt zoals de soepactie. Wel meldt de wethouder dat hij zorgen heeft over de financiële situatie van datzelfde SCW. De wethouder onderhoudt tevens contacten met de Amelander Musea. Die hebben inmiddels een plan uitgewerkt waarbij de musea per 1 juni weer opengesteld kunnen worden, rekening houdend met de anderhalve meter maatregel.

Er zijn bij de gemeente rond de 150 aanvragen voor financiële steun binnengekomen; deels voor kosten van onderhoud wegens wegvallen van inkomsten en deels voor kredietaanvragen.

Anderhalve meter plan

Wethouder Faber heeft contact met ondernemers, via meerder sporen. Belangrijke informatieverstrekker is de gemeentelijke website, waar een speciale coronapagina informatie biedt aan eilanders, ondernemers en toeristen. Ondertussen wordt er overlegd door de gemeente met ondernemersverenigingen, VVV Ameland, Wagenborg Passagiersdiensten, Horeca Nederland, Ondernemers Platform Ameland, Vereniging Groepsverblijven en terreinbeheerders over het opzetten van een plan hoe Ameland veilig en gastvrij gasten kan ontvangen met inachtneming van de anderhalve meter maatregel. Dat plan, dat bij de veerboot begint, is eilandbreed en zoomt in op de dorpen, gebieden, straten en afzonderlijke bedrijven. De vijf Waddeneilanden praten met elkaar over de opzet hoe het seizoen weer op gang te brengen is. Op de eilanden is veel ruimte om te recreëren en mensen kunnen de ruimte opzoeken. Per eiland wordt zo’n ‘anderhalve meter plan’ gemaakt.

Bedrijfsbezoeken

Het college doet aan bedrijfsbezoeken om te horen wat er speelt en mensen te wijzen op de regelingen die er zijn. Faber: “Dat wordt gewaardeerd. Wij krijgen daarbij inzicht in de zorgen en die zijn groot.” Op individueel niveau zijn er grote verschillen hoe bedrijven ervoor staan, weet Faber inmiddels. “Ieder heeft zijn eigen verhaal. Het raakt iedereen, het kost fors geld en het is op dit moment een kwestie van overleven. Het zijn moeilijke tijden.”

 lees hier De Stelp heeft bezoekerstent

 lees hier Ameland Musea gaan weer open

⇒ lees hier hoe elk bedrijf kosteloos de acties en services aan kunnen bieden onder het mon #SteekhetinjeEiland

Dossier Corona

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *