College Ameland informeert raad over De Nieuwe Stelp 

BALLUM – In een uitgebreide brief stelt het college van burgemeester en wethouders van Ameland deze week de gemeenteraad op de hoogte van de ontwikkelingen in het ontwerpproces voor De Nieuwe Stelp, de nieuw te bouwen voorziening voor ouderenzorg op het eiland. Het ontwerpproces komt na enige vertraging nu goed op gang. Ook meldt het college dat het een nieuwe procesmanager heeft aangesteld. 

De nieuwe procesmanager neemt de begeleiding over van het bureau ICS, waarmee de gemeente de afgelopen jaren effectief heeft samengewerkt. Minze Beishuizen is als procesmanager aangetrokken om te kunnen voldoen aan het aanbestedingsbeleid; hij heeft opdracht om het ontwerpproces verder te stroomlijnen. Daarbij wordt de positie van het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland belangrijker en wordt de inbreng vanuit de ontwikkelgroep waar mogelijk efficiënter georganiseerd. Beishuizen woont niet op het eiland en komt speciaal voor deze klus naar Ameland. Hij heeft specifieke ervaring op het gebied van zorgvastgoed. 

Vertraging ontwerpproces 

De eerste fase van het ontwerpproces, het voorlopig ontwerp, heeft enige vertraging opgelopen omdat er nog onvoldoende helderheid was over het woon-zorgprogramma. Ook de synergie (de meeropbrengst die ontstaat bij het samengaan van delen ten opzichte van de som van die delen) met de activiteiten bij Ons Hol was nog niet volledig uitgewerkt. Zo was bijvoorbeeld nog niet gekeken naar een parkeermogelijkheid voor scootmobiels of naar de synergie tussen de keukens in het toekomstige complex. In deze maand wordt meer duidelijk over functies die gekoppeld zijn aan Ons Hol en de sporthal. Intussen zijn stappen gezet om deze zaken goed te doordenken en de architect goede uitgangspunten aan te reiken voor het ontwerp. Er wordt gedacht aan 44 wooneenheden (huur, zorg en huisartsenbedden) die flexibel kunnen worden ingezet. De verwachting is dat de architect het schetsontwerp en het voorlopig ontwerp in het najaar kan afronden. Parallel aan de uitwerking van het voorlopig ontwerp wordt de aannemersselectie al voorbereid. 

Financiën grotendeels ongewijzigd 

In zijn brief benoemt het college ook de stijgende materiaalkosten in de bouw. De verwachting is dat de kostenstijging tijdelijk is en dat de prijsniveaus in 2022 weer zullen normaliseren, maar garanties daarvoor zijn niet te geven. Voor het overige is de financiële kant van het project niet veranderd. Er is geen reden om aan te nemen dat het voorbereidingskrediet voor de ontwerpfase ontoereikend zal zijn. De onrendabele top (het deel van de investering dat bij normale verhuur niet terugverdiend kan worden) was al bekend bij de raad; gekeken wordt nog naar mogelijkheden om die te verkleinen. Ook de optimalisaties die nu worden doorgevoerd moeten bijdragen aan een verlaging van de onrendabele top.

Over de subsidies is nog niets te zeggen. Er worden op verschillende niveaus pogingen gedaan om subsidieverstrekkers te interesseren voor De Nieuwe Stelp, maar er zijn nog geen toezeggingen gedaan.

Begin september spreekt het college verder met de raad over De Nieuwe Stelp. De raad wordt dan opnieuw bijgepraat over de voortgang. Het college verwacht in het eerste kwartaal van 2022 een ontwerp met de daarbij behorende kredietaanvraag aan de raadsleden voor te kunnen leggen.

De brief kwam naar aanleiding van vele vragen van raadsleden. Die vragen waren weer opgeroepen door een interview met de manager van De Stelp.

Bron Gemeente Ameland en eigen redactie

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18269

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *