Veel vragen over De Stelp

BALLUM – De gemeenteraadsleden van Ameland zitten vol vragen over De Stelp, het zorgcentrum waarvoor nieuwbouw in de planning staat. Aanleiding voor de vragen is een artikel van PA over De Stelp. Raadsleden willen graag voor het zomerreces antwoorden. Afgelopen maandag tijdens de raadscommissievergadering kwamen die niet, omdat verantwoordelijk wethouder Piet IJnsen wegens familieomstandigheden afwezig was. Burgemeester Leo Pieter Stoel nam de beantwoording niet op zich en vroeg "souplesse" van de raadsleden en te wachten op een schriftelijke reactie.

De vragen werden wel gesteld, want prangend genoeg.

Kunt u ons bijpraten over de huidige status? Is het budget wel toereikend nu de bouwprijzen stijgen? Is de financiering al rond? Hoe zit het met de risicoparagraaf? Het zijn vragen van Han van Heerde van Ameland'82. Raadslid Jan Wijnberg van Algemeen Belang Ameland neemt dezelfde kwesties op de korrel. Hij las in de pers, bij PA, dat De nieuwe Stelp zeven minder zorgappartementen krijgt dan het huidige gebouw aan de Hidde Dirks Katstraat heeft. Klopt het dat De Stelp worstelt met de ruimte en dat er bij de nieuwbouw nog minder ruimte beschikbaar komt, wil hij weten. "En wanneer horen we meer over de voortgang van dit project?"

Jeroen de Jong van CDA Ameland had het artikel ook gelezen en hij stelt vragen over de kosten en het budget, over subsidie, over het al dan niet op koers liggen van de gemeente, over de planning en hij uit zijn zorg over stijgende bouwkosten en aantal en grootte van de kamers. Hanneke Wansink van AmelandEén komt met een vergelijkbare vragenlijst met wat andere accenten. Op 6 mei 2021 zou er een voorlopig ontwerp gepresenteerd worden, zegt ze, en volgens plan zou er nu gewerkt worden aan een definitief ontwerp. Wat is de status hiervan, wil Wansink weten. En klopt het dat er later in het project nog definiteve afspraken worden gemaakt over een eventuele uitbreiding van huur van appartementen door zorgaanbieder Kwadrant? Vorige maand is een projectmanager aangenomen. "Wanneer gaat deze van start en wanneer kunnen we hier resultaten van zien?" De resterende vragen gaan over de subsidie, of die al is toegezegd en het tekort vult en over de multifunctionele aard van het project. Wansink: "Staan alle toekomstige gebruikers van het pand nog achter dit project en is er nog overleg met elkaar?"

De antwoorden komen wegens omstandigheden schriftelijk tot de raadsleden. PA zal er over berichten zodra er meer bekend is.

lees hier De Stelp vol en te krap, het bericht dat aanleiding gaf tot de raadsvragen

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *