Coalitieakkoord op basis van Raadsagenda

BALLUM – Het coalitieakkoord van AmelandEén (A1) en PvdA heeft als basis de politieke raadsagenda die op 16 april al unaniem werd vastgesteld. Het coalitieakkoord verduidelijkt de 38 punten van de raadsagenda. Die punten gaan over de veerverbinding, De Stelp, De Hagen, de Coop, woningbouw, wellness, Duurzaam Ameland, elektrisch vervoer, toeristische diversiteit, sociaal domein Ameland, structuurvisie, personeelshuisvesting en nog een stuk of 25 punten. “Stevige uitdagingen,” noemde Theo Faber van A1 het afgelopen maandagavond tijdens de extra raadsvergadering.

Eén mond

“Voor al deze uitdagingen toont het coalitieakkoord een stevige ambitie, maar tegelijk ook een praktische een realistische aanpak.” Het punt van de veerverbinding staat daarbij met stip op één. “Deze moet op de zeer korte termijn gewoon weer betrouwbaar zijn.” Voor de lange termijn wil dit college toe naar een stabiele, toekomstbestendige en duurzame verbinding. Complicerende factor is het feit dat de gemeente niet over de veerverbinding gaat. Faber en Irma Marinus van de PvdA gaan hun uiterste best doen om een goede oplossing te bespoedigen en willen diverse verantwoordelijke partijen aanzetten tot actie met doortastende maatregelen. En dat op de zeer korte termijn. Ze hopen hierbij op de steun van de andere fracties. Het is belangrijk, zegt de coalitie, dat Ameland met één mond spreekt richting Den Haag en dat er voor een constante aanpak gekozen wordt.

Frisse blik

De Amelander politiek staat de komende jaren voor een grote uitdaging, realiseert de coalitie zich. Faber: “We moeten met een frisse blik vooruit kijken en de krachten bundelen om tot consistente langetermijnbeleid te komen.”

Slagvaardig

A1 en PvdA willen de komende jaren een vernieuwend, slagvaardig en stabiel bestuur waarborgen. Ze willen daarvoor investeren in een goede samenwerking met alle partijen. Faber sloot zijn toelichting op het coalitieakkoord af met de woorden: “Wat de coalitie betreft kunnen we aan de slag!”

Trots

Irma Marinus van de PvdA zegt in haar toelichting dat ze “maar wat trots” is op het coalitieakkoord. Marinus gaat de fractie aanvoeren in de raad, zoals Andries Metz dat voor A1 gaat doen. Ze zag af van het wethouderschap en laat dat aan Ellen Bruins Slot (PvdA) over, die op 25 juni 2018 aantreedt. Tot die tijd neemt Joop Lodewijks (Namens A1 én PvdA) die taak op zich.

Ambitie

Marinus voelt zich meer thuis aan de raadstafel en haar woorden onderstrepen dat: “Wij zullen nauw samenwerken met het college en de nieuwe wethouders, maar zullen als raadsleden onze eigen inbreng niet schuwen.” De PvdA-vrouw is verheugd dat de onderwerpen ouderenvoorzieningen, De Stelp, begeleid wonen en beschermd wonen in het coalitieakkoord terecht zijn gekomen en dat er aandacht is voor balans tussen economisch gewin en leefbaarheid. Haar PvdA-hart bloeit vanwege het onderzoek naar beleid voor tiny houses, dat de coalitie op haar ‘te doen-lijstje’ heeft gezet. Marinus wordt blij van het coalitieakkoord: “goed, gedegen, geen luchtfietserij en met ambitie.”

Dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2018

lees hier over de Politieke Raadsagenda

→ het Coalitieakkoord is hier te lezen

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *