Aandacht voor siden daske en papekloat

BALLUM – Jan Wijnberg van Algemeen Belang Ameland vestigt tijdens de raadscommissievergadering van 11 mei de aandacht van zijn mederaadsleden en het college op het siden daske, de koekoeksbloem. “Elk jaar weer staan de bomensingels om de sportvelden in Hollum volop in bloei met de paarse dagkoekoeksbloem, op ons eiland heet hij siden daske,” leidt Wijnberg zijn vraag aan het college in. “En ook elk jaar weer is het gemeentelijk beleid om de singels vroeg te snoeien en de bloemen weg te maaien zonder na te denken over de biodiversiteit. Vele fietsers en wandelaars langs het fietspad ergeren zich mateloos aan deze zinloze bezigheid, ook omdat er geen enkel gevaar is voor de veiligheid van wie dan ook.”

Zijn vraag aan het college luidt: “Is het ook mogelijk om gezamenlijk eens het maaibeleid van onze gemeente tegen het licht te houden en een beleid te ontwikkelen, waarbij de natuur op de eerste plaats komt?”

Wethouder Theo Faber weet ook dat het een onderwerp is waar veel over gesproken wordt; aan de keukentafel, op de beu’s en zo ongeveer jaarlijks wel een keer in de raadszaal. Deze zomer komt er een specialist om de inheemse bloemen te inventariseren, meldt Faber. De gemeente wil er zorg voor dragen dat de inheemse bloemen, zoals het siden daske en de papekloat, niet verdrongen worden door exoten. Wellicht dat er bijgezaaid wordt, maar dan wel met soorten die van oudsher op het eiland voorkomen. De opmerkingen over onnodig maaien neemt de wethouder mee naar de overleggen over maai- en zaaibeleid.

Ergernis en vragen over de manier van maaien door de gemeente is niet van de laatste tijd.

⇒ lees hier de Column Bescherm de berm – 7 juni 2007

⇒ lees hier Volle bermen en maaibeleid – 13 juni 2014

⇒ lees hier Ameland heeft Groenbeleidsplan in de maak – 3 augustus 2018

of tik Maaibeleid in bij ZOEKEN

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *