Ameland heeft Groenbeleidsplan in de maak

BALLUM – Hoe het zit met het gemeentelijke maaibeleid? Onlangs werd het aangeroerd, vanwege maaien en onkruidbestgrijden in tijden van grote droogte. Siprian de Jong, bedrijfsleider buitendienst, legt het graag uit. De gemeentelijke buitendienst kan het nooit iedereen naar de zin maken, begint hij, niet in tijden van droogte en ook niet in tijden dat het gras welig tiert en er genoeg water valt voor veel groen. “De jongens doen harstikke hun best,” wil De Jong maar gezegd hebben. “Je wilt niet weten hoeveel telefoontjes ik krijg!” Voor de een is de berm niet strak genoeg gemaaid en een andere beller wil juist dat er minder gemaaid word. Die houdt van weelderige bermen.

In de zomermaanden zijn er standaard tweeëneenhalve medewerker aan het maaien. Dat is onder normale omstandigheden. De zomer van 2018 valt daar niet onder. Door de uitzonderlijke droogte valt er niet zoveel te maaien en dat doet de buitendienst dan ook alleen op een paar stukken. Daar waar schaduw is en het onkruid tiert.

In de wintermaanden wordt er geborsteld, tegen het zetten van het onkruidzaad in het vroege voorjaar.

Komt er toch onkruid tussen de stenen opzetten dan wordt dat verwijderd met hitte. De ingehuurde Weed Free Service zet daarvoor de heetwater-methode in. Nederlandse gemeententen mogen geen giftig onkruidverdelgingsmiddel meer gebruiken en het hete water is een milieuvriendelijk alternatief. Het is niet helemaal duurzaam, want de onkruidbestrijdingsdienst moet met het hete water vaker uitrijden dan met gif. Volgens contract komt het bedrijf eens in de zes tot acht weken over om op bijvoorbeeld parkeerterreinen het onkruid te verwijderen. Op Ameland lopen ze daar tegen de praktijk aan van een toeristeneiland, waar het juist in de zomer druk is en de parkeerplekken bezet zijn. Waar een auto staat kan geen onkruid verwijderd worden. Dat is de reden dat er wel eens heel vroeg en ’s avonds laat gewerkt wordt, als er wél ruimte is om te werken. “We hebben het voldoende onder controle”, zegt de bedrijfsleider buitendienst. “Weed Free Service kan hier niets aan doen.”

Twee keer per jaar wordt er gemaaid en wat de gemeente betreft staat daarbij altijd de verkeersveiligheid op nummer één. De reflectorpaaltjes langs de weg moeten zichtbaar blijven voor de automobilisten. Als de veiligheid niet in het geding is wordt er in de tweede helft van juni gemaaid en daarna pas weer eind augustus of begin september. “Een mooie berm is mooi meegenomen.” Wie natuur wil zien moet maar in een van de natuurgebieden gaan wandelen, meent De Jong.

Sommige bermen worden door een boer gemaaid, waarbij het mes aan twee kanten snijdt. De boeren mogen het gras hebben en de gemeente hoeft in die berm het maai- en opruimwerk niet te doen. Soms gaat dat fout en maait een boer te vroeg, waardoor kostelijke vegetatie wordt weggevaagd. Dat heeft De Jong getackeld: “Begin dit jaar hebben we met alle boeren contact gehad en afspraken gemaakt.”

Er zijn ook particulieren die vragen of ze de berm voor hun huis zelf mogen maaien. De Jong en ambtenaren op het gemeentehuis zijn bezig met een Groenbeleidsplan, waar al deze aspecten aan de orde zullen komen. Nieuwe inzichten en nieuwe middelen geven reden om plannen te herzien. Wat het gemeentelijke groen betreft is de gemeente daar nu aan toe.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *