VVD Ameland feliciteert AmelandEén en Algemeen Belang Ameland

HOLLUM – Na de verkiezingen op 16 maart 2022 is door alle politieke partijen voortvarend en in goede harmonie gewerkt aan de totstandkoming van een ‘Raadsbrede agenda’. In de raadsvergadering van 25 april jl. is deze agenda unaniem aangenomen, waarmee de grote lijnen van het beleid voor de komende jaren is vastgesteld.

De coalitievorming kon daarna van start gaan en al snel zijn er gesprekken gevoerd met alle partijen. Zoals gebruikelijk in coalitievorming lag de bal in eerste instantie bij de grootste partij, dus bij AmelandEén. Al snel bleek dat AmelandEén samen met ABA het ‘motorblok’ van de coalitie wilde vormen, waarna weer gesprekken volgden over hoe de andere partijen een coalitie voor zich zagen, wat zich vooral toespitste op de vraag wat de voor- en nadelen waren van een ‘brede coalitie’.

Daarna werd het even ‘stil’, omdat het motorblok ‘wat meer tijd nodig had’ voor de voorzetting van de gesprekken met de andere partijen. Deze voorzetting heeft niet meer plaatsgevonden, omdat beide partijen met de mededeling kwamen, geen consensus te hebben bereikt over een ‘brede(re) coalitie’ en besloten hadden samen het formatieproces in te gaan.

De VVD had uiteraard ook nagedacht over wat wij als goede optie voor het Amelander bestuur zagen. Wij hadden in de informatieronde aangegeven, dat een voordeel van een brede coalitie van vier partijen het grote draagvlak leek te zijn, maar een nadeel, dat er dan twee (kleine) partijen ‘overbleven’, wat de verhoudingen in de raad mogelijk niet ten goede kwam. ‘Een reus tegenover een muis zetten’, voelde voor de VVD niet goed en dat gold ook voor de termen ‘coalitie en oppositie’. We moeten het uiteindelijk als raad gezamenlijk doen.

Wat was dan een goede optie voor Ameland in onze ogen? Een motorblok heeft op zijn minst een chassis en wielen nodig om er een voertuig van te maken. De raad bepaalt de route, het College zit aan het stuur, de raad controleert of de bestemming wordt bereikt en corrigeert indien nodig.

De VVD wilde de ontbrekende onderdelen van het voertuig leveren, omdat wij vonden dat wij toegevoegde waarde konden bieden en de slagkracht van het College hadden kunnen vergroten in een tijd waarin we voor grote uitdagingen staan.

Ameland heeft op basis van de VNG-normen (Vereniging Nederlandse Gemeenten) recht op twee voltijd wethouders of drie deeltijdwethouders. De VVD kon een part-time wethouder beschikbaar stellen, waarmee het bestuur kon worden versterkt en kwetsbaarheden/risico’s konden worden verminderd.

De Raadsbrede agenda is hoe dan ook het uitgangspunt van een coalitieakkoord, of hoe je dat akkoord ook wilt noemen. De grote lijn is bepaald door alle partijen gezamenlijk. Nu gaat het om de uitvoering. Ondanks dat de VVD nu geen rol speelt in de uitvoering, zullen wij ons uiteraard vanuit de

kaderstellende en controlerende rol en deel uitmakende van de raad, blijvend positief kritisch opstellen en initiatieven ontplooien waar mogelijk.

Fractie VVD Ameland

Ingezonden Mededeling – 

Dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *