Dorpsbelangen praatten mee over traditie

BALLUM – Maandagavond 13 december kwam tijdens de raadscommissievergadering het hete hangijzer van al dan niet door laten gaan van feesten en evenementen in de wintermaand aan de orde. Er is onder Amelanders veel onbegrip dat het traditionele feest van begin december werd afgeblazen terwijl de Adventurerun op de 18e wél doorgaat. Over de Aventurerun besliste de gemeente uiteindelijk positief. Over het feest van begin december praatten de Dorpsbelangen van Ameland met de gemeente, maar werd geen sluitende modus gevonden om het feest te vieren. De gemeente deed suggesties en de Dorpsbelangen kwamen met mogelijke oplossingen (polsbandjes en coronatoegangsbewijzen kwamen ter tafel), maar uiteindelijk deed de anderhalvemeter maatregel de traditie voor dit jaar de das om.

Dorpsbelangen

Complicerende factor in het geheel is dat de traditie geen evenement is, zodat de gemeente geen vergunning wordt gevraagd en de gemeente ook geen vergunning kan weigeren of geven. Ook de Dorpsbelangen zijn in deze niet alwetend en almachtig, want zij spreken dan wel met de gemeente als vertegenwoordiging van de vier dorpen, maar zijn zelf een organiserende vereniging en niet een beslissingsorgaan namens hun dorpen. 

Onbegrip

"De traditie en de Adventurerun staan volstrekt los van elkaar", kon burgemeester Leo Pieter Stoel niet anders dan herhalen. Veel eilanders zijn boos over het niet doorgaan van het traditionele feest, terwijl op 18 december wel drieduizend deelnemers over het eiland hardlopen in de Adventurerun. Dát is een evenement waarvoor vergunning nodig is en de gemeente heeft die na overleg met de organisatie en Veiligheidsregio afgegeven. De organisatie van de Adventurerun had al diverse aanpassingen gedaan, zoals het niet toelaten van publiek bij start en finish en de start verplaatsen van het centrum van Nes naar het Verdekspad. Bovendien moeten alle deelnemers een coronatoegangsbewijs laten zien. "Verplaatsen van de Adventurerun naar het voorjaar is niet aan de orde geweest, want men voldeed aan de criteria," zegt de burgemeester nog. En er wordt gehandhaafd zoals er steeds op het eiland is gehandhaafd.

Teleurgesteld

Stoel volgt hoe de Adventurerun de gemoederen op het eiland bezighoudt en op social media las hij over de link die gelegd werd met de eilander decembertraditie. "Ik begrijp drommels goed dat veel mensen teleurgesteld zijn."

De gemeente stuurde eind november een brief naar alle Amelanders waarin een relatie werd gelegd tussen de landelijke coronaregels en de traditie zoals die doorgaans plaatsvindt. De gemeente heeft te maken met de APV, de Algemene Plaatselijke Verordeningen, maar ook met de coronarichtlijnen. Het feest werd niet verboden, maar de boodschap was duidelijk: het kan binnen de huidige coronaregels niet. De gemeenschap heeft daarop haar eigen conclusie getrokken, waar bijna iedereen zich aan heeft geconformeerd.

Consistent

Afgelopen anderhalf jaar, de hele coronaperiode, heeft de gemeente een consistente lijn gevolgd, zegt Stoel: "Als het kán en het past binnen de richtlijnen, dan kan het doorgaan." Die consistente lijn is ook gevolgd bij de Nacht van Buren, de kermissen in de dorpen, bij de triatlon, de intocht van Sinterklaas en ook bij de Kunstmaand. Dat de traditie niet binnen de regels paste en daardoor niet doorging, is niet een argument om de Adventurerun te weigeren. Het gaat er bij alles dat op de agenda staat om, of het past bij de algemene regelgeving en of het past binnen de coronamaatregelen.

Sympathie

Drie raadsfracties kwamen met vragen en opmerkingen over dit onderwerp: AmelandEén, Algemeen Belang Ameland en het CDA. Jeroen de Jong van het CDA was het meest uitgesproken. Hij mist sympathie voor de eigen bevolking. Bij de eerstvolgende raadsvergadering komt hij met een motie, zegt hij, om het evenementenbeleid van Ameland zó aan te passen dat de decembermaand voorbehouden blijft aan eigen traditie en Amelander festiviteiten. De Jong tot slot: "De raad en het college zitten er voor de eigen bevolking." 

lees hier Vragen over Adventurerun

Dossier Corona

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *