Vogelwacht Nes-Buren ledenvergadering 2019

NES – Vogelwacht Nes-Buren houdt haar algemene ledenvergadering op Algemene ledenvergadering 2019 vrijdag 26 april 2019 in Hotel de Jong in Nes. De vergadering begint om 20.30 uur. Draagt u de Amelander vogelstand een warm hart toe, steun dan het werk van de Vogelwacht Nes-Buren en word lid voor slechts 7,50 per jaar en ontvang ieder jaar het jaarverslag. U kunt uw donatie storten op rekening nummer NL06 RABO 0136110444 of meld u aan bij een van de bestuursleden of mail naar lexkiewied@hotmail.com.

Agenda: 

1. Opening 

2. Notulen algemene ledenvergadering 23 april 2018 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Financieel verslag 

5. Verslag kascommissie en aanstellen nieuw lid kascommissie 

6. Bestuursverkiezing: 

Periodiek aftredend en herkiesbaar is de heer Paulus Brouwer (penningmeester) 

Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij de secretaris 

7. Jaarverslag 2018 

8. Rondvraag 

9. Sluiting vergadering 

10. Korte pauze 

11. Altijd al benieuwd geweest naar het huidige beleid in onze weilanden? Het tweede deel van de avond wordt verzorgd door Piet IJnsen van Waddenvogels. Hij geeft uitleg over het agrarisch natuurbeheer op Ameland. 

12. Sluiting 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *