Vertrouwenscommissie Ameland maakt “Valse start”

BALLUM – De vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van een nieuwe burgemeester voor gemeente Ameland voorbereidt, is wat raadslid Jeppe Groenewold (VVD) betreft met een valste start begonnen. Maandagavond werden in een extra raadsvergadering de leden van de vertrouwenscommissie en de adviseurs benoemd. Ook werd over de voorzitter van de vertrouwenscommissie gestemd en vooral daar ging het mis.

Fractie AmelandEén meende op basis van de overweldigende verkiezingswinst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen aanspraak te kunnen maken op de voorzitterspost en schoof Siard Bonthuis afgelopen vrijdag per mailbericht naar voren. In de raadsvergadering kon daar dan over gestemd worden. Dat schoot bij raadslid Han van Heerde van Ameland’82 verkeerd. Ten eerste meent Van Heerde dat de vertrouwenscommissie zelf een voorzitter uit haar midden kiest, en niet de gemeenteraad. Hij diende daarvoor een amendement in. Ten tweede meent het A’82-raadslid dat Siard Bonthuis te weinig ervaring heeft voor de functie van voorzitter van deze belangrijke commissie. Bonthuis, die sinds de verkiezingen van vorig jaar in de raad zit, vond de opmerkingen van Van Heerde “minachting voor de raad.” De raad is de baas, zegt het raadslid van AmelandEén en die kiest dus ook de voorzitter van de commissie die zich buigt over de nieuwe burgemeester.

Van Heerde van Ameland '82 en de andere oppositiefracties van Algemeen Belang Ameland, CDA en VVD vinden dat AmelandEén de zaak politiek heeft gemaakt door iemand uit hun geleding naar voren te schuiven en de raad te laten beslissen. Van Heerde voelt zich gesterkt door Commissaris van de Koning Arno Brok, die 17 april speciaal naar Ameland kwam om te melden dat Ameland klaar is voor een Kroonbenoemde burgemeester. “De grootste partij hoeft zich nooit als grootste te gedragen en de kleinste hoeft zich nooit de kleinste te voelen,” zei Brok bij die gelegenheid. Van Heerde verwijt AmelandEén dat die fractie zich wel als grootste gedraagt. AmelandEén heeft 5 van de 11 stemmen en samen met coalitiepartner PvdA hebben ze de meerderheid van 6. Door het gloedvol betoog van Van Heerde en de steun die hij kreeg van de collega's oppositieleden, stond Bonthuis' voorzitterschap ter discussie.

Er werd geschorst en nog eens geschorst en toen het op stemmen aankwam over de leden van de vertrouwenscommissie, kwamen de namen van Siard Bonthuis (A1), Piet IJnsen (ABA), Han van Heerde (A’82), Jeroen de Jong (CDA), Jeppe Groenewold (VVD) en Irma Marinus (PvdA) uit de bus. Uit elke fractie een raadslid. In dezelfde extra raadsvergadering werd de voorzitter gekozen, want het amendement van Van Heerde strandde met 5 tegen 6 stemmen. Het was oppositie tegen coalitie. Niet Siard Bonthuis maar Irma Marinus kreeg de voorzittersrol toebedeeld. Zij kreeg 6 van de 11 stemmen. De andere 5 gingen naar Jeppe Groenewold. Ook hierin is de verhouding van coalitie ten opzichte van oppositie terug te lezen, al is de stemming geheim. Dit was de op één na beste oplossing, zegt Irma Marinus na afloop van de vergadering. De naam van Bonthuis was door de hele discussie besmet geraakt.

Ook bij de keuze van adviseurs werd de splitsing in de raad duidelijk. De coalitie wil beide wethouders, zowel Theo Faber als Ellen Bruins-Slot als adviseur, terwijl de oppositie één wethouder meer dan genoeg vindt. De twee wethouders en de nieuwe secretaris van de gemeente, Iwan Valk, treden toe tot de vertrouwenscommissie.

Burgemeester Gerard van Klaveren, die naar Ameland kwam om de politieke rust in het gemeentebestuur terug te brengen, zag in deze vergadering de politieke onrust weer toenemen. Hij probeerde iedereen te bedaren door te stellen dat de politieke kleur van de burgemeesterskandidaat er nauwelijks toe doet, maar dat het gaat om de beste kandidaat. 

lees hier AmelandEén: Spijtig dat het zo gelopen is

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *