RSS
Zoeken

Ameland Eén: Spijtig dat het zo gelopen is

Geplaatst op: 10 mei 2019 - Categorie: Gemeente & Politiek

NES – AmelandEén vindt het spijtig hoe de installatie van de vertrouwenscommissie is gelopen. Met taferelen tijdens de raadsvergadering. Op de vrijdag voor de bewuste raadsvergadering van 6 mei, waarin de leden van de vertrouwenscommissie zouden worden benoemd, stelde de coalitie een van haar fractieleden voor als voorzitter van die commissie.

De vertrouwenscommissie bestaat uit zes leden. Een van die leden treedt op als voorzitter. In de verordening op de Vertrouwenscommissie staat daarover: “Indien de gemeenteraad niet heeft bepaald wie voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de commissie zijn, kiest de commissie deze uit haar midden.“ Bij vorige twee keren dat er op Ameland een vertrouwenscommissie actief was, werd de voorzitter door de commissie zelf gekozen.

Siard Bonthuis was het fractielid dat door de grootste partij in de gemeenteraad naar voren werd geschoven voor de positie. Bonthuis daarover: “Wij hadden als fractie wat informatie ingewonnen bij de griffier en de burgemeester.” Daar kwam uit naar voren dat het gebruikelijk is dat de grootste partij de voorzitter levert, tenzij de raad daar anders over denkt. “Dus op basis van die kennis en ons coalitie-overleg met de PvdA, hebben AmelandEén en de PvdA op vrijdag een voorstel via mail uit laten gaan, aan alle partijen, met een voorstel hoe wij erover dachten om deze commissie in te vullen.” De coalitie stelde voor dat alle fractievoorzitters in de commissie zitting namen, met de beide wethouders en de secretaris als adviseurs en Siard Bonthuis als voorzitter. “Wij dachten zo open en transparant naar de oppositie te zijn.” De coalitie hoopte dat de oppositie wel zou reageren via mail of telefoon, mochten ze het niet met het voorstel eens zijn. “Dit voorstel was voor ons geen 'moetje', een andere invulling van deze commissie had van onze kant ook prima mogelijk geweest.“

“Of wij spijt hebben? Nee geen spijt. Wel vind ik, en ook mijn gehele fractie, het spijtig hoe het allemaal gelopen is. Wij bedoelden namelijk niet dat ons voorstel ook al onze definitieve keuze was, daarom noem je het volgens mij een voorstel. Helaas heeft de oppositie dit gezien als ‘de grootste partij wil zijn zin doordrukken’, maar dat was vanuit onze kant niet de bedoeling. Ik vind het jammer dat niemand na onze mail even contact met ons heeft gezocht, want volgens mij had dit veel misvattingen op kunnen lossen. Misschien had onze mail duidelijker moeten zijn, wie zal het zeggen.” Bonthuis dacht dat zij goed zaten met hun voorstel, toen er geen reactie kwam. “Het overviel mij ook een beetje tijdens de raadsvergadering. Beetje naïef misschien.“ Het is gelopen zoals het gelopen is, zegt het raadslid nog en hij beschouwt het als een leermoment. AmelandEén wilde dit gedoe in de raad juist niet. “Daarin hebben gefaald, die avond.” Uiteindelijk werd niet Siard Bonthuis maar Irma Marinus gekozen tot voorzitter.

Vertrouwenscommissie
De vertrouwenscommissie bereidt de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voor. De commissie brengt over haar werkzaamheden ter voorbereiding op het doen van een aanbeveling schriftelijk een verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en aan de commissaris van de Koning. Op alle informatie van de commissie rust ingevolge de wet de verplichting tot geheimhouding. De vergaderingen van de commissie zijn dan ook besloten. De voorzitter van de commissie wijst in elke vergadering op de geheimhoudingsplicht. 
In 2014, bij de herbenoeming van Albert de Hoop, zou er uit de commissie gelekt zijn en de toenmalig wethouder zou leden van de vertrouwenscommissie hebben beïnvloed. De oppositieleden van nu vinden, mede door de ervaringen van toen, beide wethouders als adviseur veel te veel, met een te zware nadruk op de coalitie.

lees hier Vertrouwenscommissie maakt "Valse start"

Naar nieuwsoverzicht
Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?