VBA opgericht

BALLUM – De VBA, Vereniging Behoud Amelander Historisch Medegebruik, is op 17 april bij de notaris geweest en als vereniging officieel opgericht. VBA stuurde ook al briefjes huis aan huis, om de Amelanders op te roepen zich in te schrijven als lid. De gemeente kreeg in maart een brief op poten die de burgemeester boos maakte. 

"We hebben inderdaad een pittige brief geschreven aan het college van B en W," zegt bestuurslid Cor Dokter. De brief ging in afschrift naar de terreinbeheerders. "De reden hiervoor was dat het college niet inging op vragen van o.a. het CDA en ABA over de voorgenomen overdracht van de natuurgebieden van Rijkswaterstaat naar Staatsbosbeheer. Dit baarde ons grote zorgen, die wij hebben ondersteund met voorbeelden en feiten zowel hier als ook elders. Wij wilden een democratische controle en medezeggenschap van de gemeente en toen die hier niet op reageerde hebben wij deze vereniging opgericht. Op deze manier hopen wij medezeggenschap te krijgen en mee te kunnen praten over het beleid van de terreinbeheerders over onze natuur." Er zijn wel meer voorbeelden te noemen, waarbij zorgen hebben geleid tot het oprichten van een vereniging, zegt Dokter nog.

"Alhoewel de publieke opinie misschien anders doet vermoeden, zijn onze contacten met Staatsbosbeheer goed te noemen. Eén dag na de eerste brief hadden we al een reactie van SBB met het verzoek om met hen in gesprek te gaan." Dit gesprek, tussen de provinciale leiding van SBB en VBA, vindt binnenkort plaats.

"Tevens werd onze voorzitter uitgenodigd om op 18 mei mee te gaan op excursie naar SBB Terschelling. Uiteraard is deze aanvaard. Dit bezoek is als zeer positief ervaren en hier is veel opgestoken, namelijk dat beheer en onderhoud van de natuur ook op een goede manier kan worden ingevuld met steun van de lokale bevolking." Een verslag van dat bezoek staat op de Facebook pagina van VBA.

VBA noemt ook MTB in het rijtje van historisch medegebruik. "MTB behoort nu nog niet tot historisch medegebruik, maar het is zeker de moeite waard om nu mee te denken hoe het gebruik van paden in de duinen en bossen kan worden geregeld voor de toekomst. Jaren geleden zijn er al plannen gemaakt om uit oogpunt van beheer een vaste MTB route te maken, net zoals de ruiterpaden. Voor ons een van de redenen (naast vele anderen) voor het oprichten van onze vereniging. Inspraak krijgen en meepraten over het beheer en gebruik van onze natuur op ons eiland."

Soms is er ongenoegen en zijn de reacties daardoor wat scherp, zegt Dokter. Hij noemt een voorbeeld van een inwoner van Ameland die met paard en wagen over een pad reed en daarop werd aangesproken door een medewerker van SBB. Dit, terwijl luttele weken later, wel honderden MTB-ers van dat pad gebruik mochten maken. "Dat gaf een gevoel van onrechtvaardigheid."

Dokter: "Wij willen hier nogmaals benadrukken dat we niet zijn opgericht om tegen welke organisatie dan ook te ageren. We zijn geen actiegroep, maar een vereniging die zich ongerust maakt over het cultuurhistorisch medegebruik dat nu nog is geregeld in de wet Natura 2000. Deze wordt in 2022 geëvalueerd en daarom willen wij tijdig van de partij zijn. Dat deze gedachtengang bij meer eilanders leeft moge wel blijken uit het aantal leden. Binnen week na het verspreiden van de folder hadden zich al ruim 100 leden aangemeld en het aantal groeit nog steeds."

De Bestuursleden zijn Martin Oud uit Buren, Cor Dokter uit Hollum, Klaas Kolk uit Nes, Hendrik Oud uit Nes en Benno Hesselink uit Buren.

Wethouder Ellen Bruins Slot noemt aan het begin van de raadscommissievergadering van 3 juni nog het overleg tussen Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat, dat inmiddels heeft plaatsgehad. Het is het jaarlijkse overleg tussen gemeente en terreinbeheerders. In het derde of vierde kwartaal van dit jaar is de overdracht een feit, zegt de wethouder. Tot die tijd blijft RWS het onderhoud doen, al zal deze beheerder zich vooral richten op veiligheid. SBB pakt daarna het beheer op en Bruins Slot heeft de indruk dat dit goed gaat komen. In het jaarlijkse openbare BOGA overleg met terreinbeheerders kunnen eilanders altijd hun vragen stellen. 

Het eerstvolgende BOGA is op 11 november 2019.

lees hier Burgemeester boos op briefschrijvers

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *