Themabijeenkomst Hagedoornveld

NES – Staatsbosbeheer houdt op donderdag 9 mei een themabijeenkomst over de waterhuishouding in en rond het Hagedoornveld. Deze bijeenkomst is het vervolg op de inloopbijeenkomsten over de toekomst van het Hagedoornveld en de Zwanewaterduinen in maart jl. Het bleek dat er nog veel vragen leven over de waterhuishuishouding in dit gebied. Staatsbos besloot dan ook experts uit te nodigen om op deze vragen in te gaan.

Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat, Provincie Fryslân, waterwetenschapper JanSiem Rus en Staatsbosbeheer nemen u mee in de geschiedenis van de waterhuishouding op het eiland in het algemeen en het Hagedoornveld in het bijzonder. Ook wordt er gekeken naar mogelijke toekomstscenario’s. Er is alle ruimte voor vragen en het delen van ervaringen. 

De bijeenkomst is in het Natuurcentrum, Strandweg 38 te Nes en start om 19.30 uur.

Het programma:

  • 19.15 uur inloop met koffie en thee
  • 19.30 uur Korte inleiding
  • 19.45 uur Wetterskip neemt u mee in het algemene watersysteem op Ameland en zoomt daarna in op het Hagedoornveld. Om het verhaal te illustreren neemt Wetterskip een opstelling mee om de watersystemen verder toe te lichten.
  • 20.15 uur JanSiem Rus zoomt verder in op het watersysteem van Hagedoornveld
  • 20.45 uur Pauze, buigen over de kaart
  • 21.15 uur Beantwoorden van vragen uit de zaal
  • 21.30 uur Keringbeheer door Rijkswaterstaat
  • 21.45 uur Vervolg en afsluiting

Iedereen die geïnteresseerd is in het Hagedoornveld is van harte welkom om deze avond bij te wonen. Aanmelden is niet nodig.

Op 18 mei gaat Staatsbosbeheer op excursie naar Terschelling waar het thema water ook aan de orde komt. De Amelander boswachters laten zich op het buureiland informeren over maatregelen toegepast zouden kunnen worden in het Hagedoornveld en de Zwanewaterduinen. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om aan te sluiten bij deze kosteloze excursie. Voor deze excursie is aanmelden wel nodig.  

⇒ Lees hier over de excursie naar Terschelling

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *