Raadsvergadering in corona-opstelling

BALLUM – Het was een bijzondere raadsvergadering, vanwege de corona-opstelling. Het was maandagavond ook de raadsvergadering waar Dennis Willem Engels werd beëdigd als raadslid voor de fractie van Algemeen Belang Ameland (ABA). Oud-fractievoorzitter Piet IJnsen werd op 9 maart wethouder en waardoor er een stoeltje in de fractie vrijkwam. Jan Wijnberg is nu fractievoorzitter en Dennis Engels is bereid gevonden de taak van raadslid voor ABA op zich te nemen.

Het was voor hem een wat kale bedoening. Normaal gesproken zit de publieke tribune vol met belangstellenden en familie van de beëdigde, maar deze keer moest de vergadering publiekloos plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen. De raadsleden zaten ruim van elkaar en waar de stoelen voor het publiek altijd stonden, zaten nu de twee wethouders en de fractie van ABA. De hele ruimte van de raadszaal was benut om de uitgedijde raadstafel ruimte te bieden. Zelfs de perstafel kon niet meer in het zaaltje erbij; de reporter van PA zat tussen de deuren. Maar de raadsvergadering kon doorgang vinden en kon worden verslagen en gevolgd via de LOA.

Dennis Willem Engels sprak de woorden “Dat verklaar en beloof ik” op de volgende tekst, uitgesproken door burgemeester Leo Pieter Stoel:

“Ik verklaar dat ik, om als raadslid benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als raadslid naar eer en geweten zal vervullen”.

Geen handschudden, maar een felicitatie op afstand; geen kus van familie, want die mocht niet aanwezig zijn. Wel waren er bloemen voor het nieuwe raadslid, die hij zelf van de tafel mocht nemen, en werden hem succeswensen toegeworpen.

later meer over deze raadsvergadering en de behandelde onderwerpen

Dossier Corona

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *