PvdA stelt Tonnie Overdiep voor

NES – De komende weken zullen de kandidaten van de Partij van de Arbeid afdeling Ameland zich aan u voorstellen, en hun beweegredenen om op de kandidatenlijst te staan met u delen. U kunt het verkiezingsprogramma van de PvdA (lijst 4) vinden op onze website PvdA Ameland .

Goed om te weten: op vrijdag 4 maart komt Lutz Jacobi naar Ameland als spreker op onze politieke avond.

Vandaag stelt nummer 3 op onze lijst zich aan u voor.

Tonnie Overdiep

Mijn naam is Tonnie Overdiep en sinds 1985 woonachtig op ons mooie eiland. Tot medio 2014 was ik werkzaam bij Rijkswaterstaat, nu genietend van mijn pensioen.

Van 1990 tot 2014 ben ik raadslid geweest voor de PvdA. Gelijke kansen voor een ieder, respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid staan bij mij hoog in het vaandel.

Mijn bijdrage is genaamd: ‘Heen en weer’

De veerverbinding tussen Ameland en de vaste wal maakt het mogelijk dat wij als eilanders heen en weer kunnen om studies en opleidingen te volgen, boodschappen te doen, specialisten in ziekenhuizen te consulteren, sport te bedrijven, te genieten van cultuur, op vakantie te gaan, familie te bezoeken, allemaal belangrijke zaken die ons leven mede bepalen. Ook zorgt de verbinding ervoor dat levensmiddelen en bouwmaterialen naar het eiland komen en afval kan worden afgevoerd. Ik ben vast wel iets vergeten, maar kort gezegd: de veerverbinding is onlosmakelijk aan ons leven verbonden, het is onze levensader!

Alleen al deze conclusie maakt duidelijk dat we recht hebben op een veilige en betrouwbare veerverbinding.

Aansluitend hierop moet worden vastgesteld dat de veerverbinding ook van economisch belang is. Het toerisme waaraan menig eilander zijn of haar brood verdient, valt of staat met een goede veerverbinding.

De laatste jaren zorgen de ontwikkelingen van de geulen op de Waddenzee voor meer en meer baggerwerk. Rijkswaterstaat probeert met inzet van veel baggermaterieel de geulen op orde te houden, maar ondanks dat is er toch regelmatig sprake van optredende vertragingen, die weer gepaard gaan met ergernissen.

Een aantal jaren terug is de zogenaamde knip ingevoerd, waardoor de vertrektijden ‘s ‘middags een half uur opschoven om de eventuele opgelopen vertraging van de ochtenduren op te vangen. Vertragingen in de middag werden hiermee niet opgelost. Pleidooien om de vaartijd van 60 minuten (varen en laden/lossen) uit te breiden naar 75 minuten en daarmee in te spelen op de vertragingen gedurende de hele dag, konden in de ogen van o.a. Wagenborg geen genade vinden. Het feit dat deze oplossing tot gevolg had dat er per dag minder afvaarten mogelijk waren, zorgde ervoor dat ook veel ondernemers het als onwenselijk bestempelden.

De PvdA Ameland staat op het standpunt dat een dienstregeling gebaseerd op een vaartijd van 75 minuten realistischer, dus betrouwbaarder is dan die van 60 minuten. Hiervoor willen we ons, indien mogelijk, hard maken.

Het initiatief van een groep eilanders om bij de nieuwe concessieverlening mee te dingen, wordt door ons met belangstelling gevolgd. Het verkrijgen van meer inspraak bij de veerverbinding van en naar het eiland is voor ons van groot belang.

Tot slot nog een opmerking bij de discussie over de wet- en regelgeving rond de Waddenzee: Wij dragen de natuur op en rond het Wad een warm hart toe, maar als de overheid het natuurbelang boven het maatschappelijke belang laat prevaleren en besluit dat er in mindere mate gebaggerd gaat worden, zullen wij opkomen voor de maatschappelijke belangen!

Bent u het met ons eens, stem dan PvdA lijst 4 op 16 maart.

PvdA Ameland, Tonnie Overdiep

Dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Ingezonden Mededeling – 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *