Plastic Soup Surfer over statiegeld

LEIDEN – Merijn Tinga uit Leiden is de Plastic Soup Surfer Afgelopen die al jaren actie voert tegen plastic vervuiling van de zeeën en oceanen. Hij doet dat met surftochten langs de Nederlandse kust, met een zeiltocht met zijn gezin en met een oversteek op een surfboard gemaakt van plastic afval naar Engeland. Ook bracht de Plastric Soup Surfer het statiegeld op plastic flesjes weer onder de aandacht. Dit is zijn bericht.

"Vrijdagavond kwam de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven (D66) naar buiten met het akkoord dat ze met de sector heeft gesloten.

Vanaf 2021 komt er statiegeld op kleine plastic flessen in Nederland, tenzij de verpakkingsindustrie er voor die tijd in slaagt de hoeveelheid plastic flesjes in het zwerfafval met 70 tot 90 procent te verminderen. Ook moet dan 90 procent van deze flessen worden hergebruikt. Het is deze ‘tenzij’ die mij alert maakt.

Het ministerie spreekt van een doorbraak na een lange periode van weerstand tegen het plan. Inderdaad; nog geen twee en een half jaar geleden werd zelfs totale afschaffing van statiegeld ter nauwer nood afgewend. Nu spreken we over uitbreiding. We komen van ver. Met dit voorstel is er een baken op de horizon. Een baken dat de Plastic Soup Surfer door eigen campagnes, samenwerking en de grote inzet van organisaties zoals onder andere Recylingnetwerk, Plastic Soup Foundation, Greenpeace, de Zwerfinator, Natuur & Milieu en Stichting de Noordzee mede heeft weten op te bouwen.

Zandbanken

Ik heb wel zorgen. De gestelde doelen lijken niet anders haalbaar dan met de uitbreiding van statiegeld. Toch krijgt de sector tijdens het opzetten van het systeem de kans om een alternatief te ontwikkelen. Om tot uitbreiding van statiegeld te komen is er medewerking van diezelfde sector nodig…

Wat hoop geeft is dat er binnen de frisdrankindustrie een kentering heeft plaatsgevonden pro-statiegeld. Het zijn echter de supermarkten die de sector domineren en altijd de grootste tegenstand boden. Er wordt dus om sterke regie gevraagd vanuit de overheid. De staatsecretaris belooft dit. Maar daarvoor is ook steun nodig vanuit CDA en VVD om tussen de zandbanken – die tussentijds ongetwijfeld zullen vormen – heen te laveren en geen schipbreuk te lijden; zoals de afgelopen decennia telkens is gebeurd. 

Ik ben daarom teleurgesteld dat VVD en CDA de kentering in bewustwording rond de schadelijkheid van plastic afval in het milieu niet op waarde schatten. Deze partijen leunen hard op ‘bereidheid’ van de industrie en luisteren niet naar hun kiezers waarvan driekwart uitbreiding ondersteund. Het ruime tijdspad en de ‘tenzij’ geven kans op uitstel. Dit terwijl het statiegeldsysteem bewezen efficiënt is, op kortere termijn kan worden ingevoerd en direct tot 75 miljoen flesjes in het milieu kan voorkomen.

Deze donderdag d-day

Deze donderdag wordt in de Tweede Kamer het voorstel besproken. Een voorstel dat voortvloeit uit de ‘Plastic Soup Surfer Petitiemotie’ van vorig jaar. Donderdag is het aan alle politieke partijen om dit voorstel verder aan te scherpen. Dit kan bijvoorbeeld door tussentijdse resultaten en verankering van regie te eisen, versnelling te vragen en niet alleen flesjes maar ook blik te wensen. (Blik is geen plastic, maar het toevoegen vermindert het totaal aan zwerfafval en maakt het statiegeldsysteem rendabeler).

Met het voorstel zoals het er nu ligt is onze strijd nog niet ten einde. Het is met vastberadenheid en doorzettingsvermogen dat we zover gekomen zijn. We zullen ons moeten blijven vastbijten om ons doel te bereiken en uitstel af te wenden. Maar we hebben het momentum. En land is in zicht."

Bron: Plastic Soup Surfer

tik Plastic Soup Surfer in bij ZOEKEN om meer over Merijn Tinga en zijn acties te lezen

lees hier hoe de gemeenteraad van Ameland tegenover statiegeld op plastic flesjes staat

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *