Onderzoek De Stelp nadert afronding

BALLUM – Het onderzoek naar ouderenvoorziening De Stelp in Hollum nadert de afrondende fase. In september 2017 kwam gemeente Ameland met plannen voor het zorgcentrum. Het gebouw wordt afgebroken om op dezelfde plaats een nieuwe accommodatie neer te zetten.

Onderzoek

De Stelp wordt een kernvoorziening voor twintig mensen die dag en nacht zorg nodig hebben, met aanleunwoningen voor twintig ouderen die een lichtere vorm van zorg nodig hebben. Dat is het plan.

Sindsdien is De Stelp onderwerp van onderzoek en dat onderzoek nadert zijn voltooiing, zei wethouder Piet IJnsen gisteravond tijdens de raadscommissievergadering Sociaal Domein. In februari wordt het besproken in de gemeenteraad.

De nieuwbouw van De Stelp en de aanleunwoningen werd in september 2017 globaal becijferd op 7,4 miljoen euro. De uitgewerkte plannen zullen volgende maand laten zien of dit een voorzichtige dan wel royale raming was.

Moet er komen

Alle raadsleden waren in september overwegend verheugd met de insteek van een kernvoorziening op De Stelp. Het plan voorziet tevens in ouderenwoonvoorzieningen in de andere dorpen. Marieke van Schaijk (CDA) noemde de ouderenzorg “politiek overstijgend” en “het moet er komen.” Sinds de herfst van 2017 is er in het gemeentelijk bestuur van Ameland behoorlijk geschoven met stoelen. Van de warme sfeer tussen de coalitiegenoten ABA en A'82 van toen is inmiddels weinig meer over. Wethouder Peter Pot (A'82) is vertrokken en wethouder Joop Lodewijks (CDA) is aangetreden en een ABA-raadslid zit met één bil op een CDA-stoel.  

Nadrukkelijk verzoek

Het valt nog te bezien of in februari de raad weer net zo enthousiast is als in september. De wat mopperige en manende opmerking van raadslid Jeppe Groenewold (A'82) is daarbij de dissonant. Groenewold doet een "nadrukkelijk verzoek" om de voorzieningen in Ballum, Nes en Buren mee te nemen in het plan. "Dat moet ook gebeuren!" IJnsen antwoordt dat de andere locaties zeker in beeld zijn, maar dat het onderzoek over de kernvoorziening De Stelp gaat.

Coalitieakkoord

De nieuwe coalitie tussen de vier partijen ABA, CDA, PvdA en VVD hebben geen nieuw coalitieakkoord geschreven. De vier hebben in een verklaring aangegeven zich te verbinden aan eerder gemaakte afspraken, het coalitieakkoord van eind mei 2017. Dat was het akkord tussen ABA en A'82. Alle partijen zijn het derhalve eens over de toekomst van De Stelp. In het akkoord staat: "Afronding van dit dossier vóór het eind van deze raadsperiode verdient de hoogste prioriteit. De eerder hieromtrent door het college geformuleerde uitgangspunten, waaronder het realiseren van een fysiek concentratiepunt op de locatie van De Stelp, kunnen wij onderschrijven."

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *