De Stelp gaat plat en herrijst

BALLUM – De Stelp gaat plat, volgens de nieuwe plannen van gemeente Ameland, en wordt in een andere vorm op dezelfde locatie herbouwd. De Stelp wordt een kernvoorziening voor twintig mensen die dag en nacht zorg nodig hebben, met aanleunwoningen voor twintig ouderen die een lichtere vorm van zorg nodig hebben. Buiten De Stelp kan er dan nog zware thuiszorg worden geboden aan nogmaals twintig ouderen, minimaal. Die plekken kunnen worden gerealiseerd in Nes, Buren en Ballum.

Opdracht

De gemeente investeert in het gebouw en is eigenaar van de grond en het pand. De raad van Ameland gaf gisteravond het college de opdracht nieuwbouw voor De Stelp en nieuwbouw voor de aanleunwoningen uit te werken. De gedachte is om een wijkje te realiseren met ouderen die nog zelfstandig wonen, maar extra zorg nodig hebben en graag bij de ondersteunende voorzieningen willen zitten. Ze kunnen dan gebruikmaken van de zorg en activiteiten die om de hoek geboden worden.

Samenwerking

Het plan wordt in nauwe samenwerking met alle zorgaanbieders op het eiland uitgewerkt. Kwadrant en Thuiszorg Het Friese Land trekken samen op als één uitvoeringsorganisatie. Dat is een essentieel onderdeel van het plan. Voor concurrerende zorgaanbieders is Ameland te klein. De gemeente wil dat er een definitieve samenwerkingsovereenkomst tot stand komt met daarin voor meerdere jaren financiële en organisatorische afspraken.

Tijdelijke huisvesting

Als De Stelp wordt afgebroken moeten de bewoners naar een tijdelijke huisvesting. Dit kost tussen de € 500.000,- en € 800.000,-. Met de Zorgverzekeraar wordt onderhandeld over het dragen van deze kosten. De nieuwbouw van De Stelp en de aanleunwoningen is globaal becijferd 7,4 miljoen euro.

Huurgarantie

De samenwerkende zorgaanbieders willen een langdurige huurovereenkomst aangaan voor 20 jaar. De gemeente heeft daarmee een langdurige huurgarantie. Het college houdt in zijn voorstel een slag om de arm wat betreft de locatie. Als er bij de uitwerking van het plan financiële of praktische problemen opdoemen dan kan de gemeente alsnog voor een andere locatie kiezen.

Kostbaar plan

Alle raadsleden zijn overwegend verheugd met de insteek van een kernvoorziening op De Stelp en ouderenwoonvoorzieningen in de andere dorpen. Al zal het wel wat commotie teweegbrengen, denkt Irma Marinus (PvdA). Marinus vindt het een kostbaar plan, maar “dat zijn onze ouderen ook.” Marieke van Schaijk (CDA) noemt de ouderenzorg “politiek overstijgend” en “het moet er komen.” Dat er voorzien is in ouderenvoorzieningen in alle dorpen vindt zij een goede zaak. Het zal een verlichting zijn voor de mantelzorgers, denkt ze.

Succes

Van alle raadsleden is alleen André Tuil (VVD) iets minder enthousiast. Hij meent dat de gemeente nog maar eens goed naar de voorzieningen in Ballum, Nes en Buren moet kijken. De ouderenhuisvesting is er al gebouwd, en “het is niet zo’n succes.” Tuil doelt op het feit dat de ouderenvoorzieningen worden gehuurd door mensen die nog geen 'ouderen' zijn.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *