Nieuw fietspad door Hagedoornveld/Zwanewaterduinen

NES – Staatsbosbeheer is blij met het besluit van de gemeenteraad van Ameland om in te stemmen met de vernieuwing van het fietspad door het Hagedoornveld en de Zwanewaterduinen en met de financiering ervan. Het pad zal op enkele plekken een nieuw tracé volgen. Hiermee is de wateroverlast op het pad in natte periodes verleden tijd. Het natuurgebied krijgt tegelijkertijd een ‘upgrade’. Met het besluit van de raad komt een eind aan een lang en intensief ontwerpproces waarbij veel eilanders en partijen betrokken waren.

De gemeenteraad stemde maandag in met het ontwerp van het fietspad zoals dat vorig jaar gestalte kreeg en 10 februari jongstleden is gepresenteerd. Het fietspad, een belangrijke verbindingsroute tussen oost en west, komt bij het Hagedoornveld iets noordelijker door de duinen te lopen. In de Zwanewaterduinen volgt het een zuidelijker tracé. Hierdoor ontstaat niet alleen een aantrekkelijker fietspad, maar ook ruimte voor een groot dynamisch duingebied waar door verstuiving de oorspronkelijke duinnatuur zich kan herstellen en het eiland mee kan groeien met de zeespiegelstijging. Op korte termijn volgt de definitieve keuze over het materiaal.

Tijdens de raadsvergadering hebben raadsleden vragen gesteld over de invulling van het plan. Deze vragen betreffen duurzaam werken om zo weinig mogelijk stikstof uit te stoten, het pad voor MTB’ers, menners en ruiters en de uitvoering en aansprakelijkheid m.b.t. begrazing door vee. Het antwoord op die vragen wordt teruggekoppeld naar de raad.

Het gehele bestek kan in mei via aanbesteding in de markt worden gezet. Staatsbosbeheer en de gemeente zetten er op in om in september te starten met de werkzaamheden om voor het broedseizoen 2021 gereed te zijn. Zowel in de bestekfase als later in de uitvoerende fase zullen partijen en bewoners op de hoogte worden gehouden. Middels tussentijdse bijeenkomsten en/of excursies is iedereen welkom om betrokken te blijven bij het proces en de nadere invulling.

Bron: Staatsbosbeheer

lees ook: Verharding fietspad Hagedoornveld nader onderbouwd

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *