Mijnbouw en werelderfgoed gaan niet samen

PARIJS – Mijnbouw past niet bij de status vann UNESCO werelderfgoed. Dat heeft het UNESCO Werelderfgoed Centrum in Parijs het Nederlandse kabinet laten weten. De status van werelderfgoed is onverenigbaar met onder meer de gaswinningsplannen bij Ternaard. Dat dorp ligt weliswaar buiten het gebied dat is aangewezen tot Werelderfgoed Waddenzee, maar de gaswinningswerkzaamheden gaan wel degelijk onder de Waddenzee plaatsvinden. Dat vindt de UNESCO niet bij de werelderefgoedstatus passsen. 

De Waddenzee is sinds 2009 een UNESCO werelderfgoed op voordracht van de Nederlandse regering. Nederland heeft samen met Duitsland en Denemarken de plicht om het werelderfgoed te beschermen, behouden en aan toekomstige generaties over te dragen. De drie landen hebben zich daarmee ook verplicht de kwaliteit van de natuur in de Waddenzee te bewaken. UNESCO wil uitleg van de Nederlandse regering hoe het Kabinet kan instemmen met een activiteit die op grond van internationale verplichtingen onverenigbaar is met het Werelderfgoed Waddenzee. In juni 2022 vergadert de UNESCO weer internationaal en dan zou ook de Waddenzee ter tafel kunnen komen. 

Het is een tegenslag voor het Kabinet, dat eerder deze week een tik op de vingers kreeg van de Commissie MER. Die concludeerde dat de risico's van gaswinning in de Waddenzee onvoldoende zijn onderzocht. ⇒ lees het bericht hier

Duitsland geeft geen nieuwe vergunningen meer af te voor olie- en gaswinning onder de Waddenzee.

Het Tweede Kamerdebat met de Ministers van LNV, EZK en I&W over natuurbescherming in de Waddenzee is tot nader orde uitgesteld.

⇒ Lees hier de brief van de UNESCO 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *