Inspreken bij gemeenteraad

BALLUM – Burgers hebben de mogelijkheid om de raadsleden van de gemeente toe te spreken. Dat kan, maar dat kan niet zomaar, niet altijd en niet in elke vergadering. De openbare raadsvergaderingen van de gemeenteraad zijn verdeeld in raadsvergaderingen en raadscommissievergaderingen. In de raadsvergadering worden besluiten genomen en in die fase heeft inspreken door de burger niet zoveel zin meer. De raadscommissievergadering is een ander verhaal. Die vergaderingen zijn onderdeel van het proces van meningsvorming en daar kan een burger inspreken, mits het onderwerp waar hij of zij over wil spreken op de agenda staat en de burger zich heeft gemeld als inspreker.

De spelregels zijn geregeld in het Reglement van Orde voor de Commissies. Griffier Jacqueline Metz: "In de fase van de commissie zit je nog in de meningsvormende fase, in de raad zit je al in de besluitvormende fase. Vandaar dat inspreken alleen bij de commissies is. Indien iemand zaken onder de aandacht van de raadsleden wil brengen kan men dat doen via de inloopavond, een mail of een openbaar ingekomen stuk."

Albert Huizeling uit Nes had afgelopen raadsvergadering in willen spreken. Hij kondigde dit aan via een ingezonden stuk. Huizeling was wel op de publieke tribune aanwezig, maar kon niet aanschuiven op de insprekersstoel aan de raadstafel. Hij is van te voren door de griffier op de hoogte gebracht van het Reglement van Orde.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *