Ingezonden – Zorgcentrum De Stelp

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender. Albert Huizeling schrijft aan de griffier. En aan PA en LC.

Zorgcentrum De Stelp

Geachte Griffier,

Graag wil ik inspreken als burger op persoonlijke titel in de openbare raadsvergadering van komende maandag.

Het gaat omtrent Zorgcentrum van Kwadrant De Stelp, waar wij als burgers heden een Zorg Nieuwsbrief propaganda pamflet hebben gekregen van onze gemeente Ameland. Aangezien bij punt 10 overig staat wil ik daar inspreken of dit punt verschuiven naar voren als punt 3.

Mijn mening is om de besluitvorming en de visie te herzien omtrent de locatie Zorgcentrum van Kwadrant De Stelp, reden: betrekken van ouderen in de gemeenschap en vooral het centrum van Hollum op Ameland.

Een plan van 2 fases kan worden gecreëerd vanuit de Gemeente Ameland op de huidige locatie. Er is een gebrek aan creativiteit bij uw ambtenaren, college en de raad.

Iedere eilander moet de kans krijgen om meer te betrokken zijn in de gemeenschap door een simpele groet vanaf straat als mensen naar de supermarkt gaan of gaan wandelen naar bewoners van De Stelp.

Uw locatie is bij de sportvelden buiten het centrum alwaar mensen zich buiten de dorpsgemeenschap gesloten gaan voelen. Ik vraag een nieuw onderzoek op de huidige locatie van De Stelp in het centrum van Hollum aan u. U debatteert alleen over kosten die gaan komen en u kijkt niet om!

Ik vraag u te gaan debatteren, over mensen, gemeenschap ONZE ouderen en zorg voor ouderen in het centrum van Hollum!!

U kunt een voorbeeld nemen aan Terschelling waar een mooi centrum staat achter het gemeentehuis aldaar, en vooral in het centrum in West Terschelling waar bekenden langslopen en gedag zeggen om zo de eenheid in de samenleving te garanderen.

De weg die u als raad heeft ingeslagen moet worden herzien, fouten en onervarenheid komt nu in het daglicht bij het College en meerderheid van raadsleden. Dit is niet erg maar leer hiervan voor een zorgzaam Ameland met iedereen in ONZE samenleving op Ameland.

Albert Huizeling

Nes Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *