Ingezonden – Weer een monumentale blunder

BALLUM – Vakantiehuis Bellevue doet veel stof opwaaien. De ingezonden briefschrijvers van vandaag menen dat de gemeente een monumentale blunder begaat. Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender.

Bellevue – Weer een monumentale blunder

Op maandagavond 31 januari 2022 is er in de vergadering van de raad van de gemeente Ameland wederom gesproken over de karakteristieke recreatiewoning Bellevue, Badweg 45 te Hollum.

Wethouder Faber gaf uitleg over het hoe en waarom van de vergunningverlening voor afbraak en wederopbouw. Restauratie zou niet mogelijk zijn vanwege het vele asbest in het huisje.

Bij de uitleg van wethouder Faber werden een aantal onjuistheden naar voren gebracht. De wethouder citeerde uit het Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied met name uit Artikel 23.2 Bouwregels. Uit artikel 23.2.1 d werd geciteerd dat het bouwoppervlak 120 m2 zou mogen zijn.

Dat is onjuist omdat er in artikel 23.2.1 b staat dat er gebouwd moet worden binnen het bouwvlak. Voor Badweg 45, waar het huisje Bellevue staat, is een bouwvlak ingetekend van 52.83 m². Ook al zou het College van B & W daar 10% aan toevoegen dan komt het oppervlak wat bebouwd mag worden nog niet aan de 60 m².

Dat is minder dan de helft van de 120 m² die wethouder Faber de raadsleden voorhield.

Erger was dat de wethouder citeerde uit het Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied. Dit Voorontwerp Bestemmingsplan heeft nog géén juridische status dus de wethouder mag daar niet aan refereren. Wat wél een juridische status heeft is de Beheersverordening Buitengebied die op 24 juni 2013 is vastgesteld door de Gemeenteraad. De wethouder had dááruit moeten citeren.

Bellevue staat in de regels van de Beheersverordening vermeld als Karakteristiek pand. (Bijlage 2 – geciteerd Bijlage 1 helemaal onder aan de lijst met een foto erbij).

Die Beheersverordening van 24 juni 2013 is nog steeds geldend tot op de dag van vandaag en is wat juridische status betreft gelijk aan een Bestemmingsplan.

In de tekst van de Beheersverordening staat bij Artikel 8 (Overgangsrecht Bouwen) het volgende:

Artikel 8 Sub a. Een bouwwerk mag niet worden vergroot.

Sub b. Het bevoegd gezag kan eenmalig een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk met maximaal 10%.


De opmerking van de wethouder dat Bellevue in geval van restauratie niet te verhuren zou zijn is volledig onjuist. Spreek met de stichting Hendrick de Keyser (Monument en Bed), zouden wij zeggen, dan komt er juist naar voren dat er een grote belangstelling is voor dit soort karakteristieke overnachtingsplekken. Bij Monument en Bed zijn de kleine en comfortabele locaties zeer in trek (o.a. Het Vissershuis in Moddergat en de Atelierwoning op Vlieland).

Het is onbegrijpelijk dat de leden van de gemeenteraad zich om de tuin laten leiden door wethouder Faber. De bovengenoemde Beheersverordening is nota bene door de raad zelf vastgesteld.

Het was al bekend dat dit college van B & W weinig opheeft met het beschermen van Monumentale Waarden. In het Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied staat Bellevue opgenomen als Gemeentelijk Monument in de conceptlijst. Als dát dan het beleidsvoornemen is, handel daar dan ook naar. Nee, het lijkt dit college van B & W maar niet te lukken om de zaken van waarde op dit eiland te beschermen. Het zou mooi zijn als het college van B & W eens een andere koers gaat varen. Monumentale en cultuurhistorische waarden zijn namelijk – zeker op Ameland – van groot algemeen belang.

Heere Schols

Afke Schols – Hak

Nes Ameland

lees ook Geen monument maar karakteristiek pand

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *