Ingezonden: Reactie op open brief Jaap Bruin

HOLLUM – Burgemeester Leo Pieter Stoel reageert op de open brief van Jaap Bruin, die pleit voor het op slot zetten van het eiland. Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender.

Reactie op open brief Jaap Bruin

Ameland, 30 maart 2020 

Geachte mijnheer Bruin, 

Dank voor uw e-mail naar aanleiding van de berichtgeving over de beslissing van de Veiligheidsregio's Zeeland en Twente, dat toeristen vanaf vandaag niet meer welkom zijn in Zeeland en Twente vanwege het Coronavirus. U verwacht dat de Veiligheidsregio Fryslân, dan wel het college van B&W van Ameland, dezelfde maatregelen neemt. 

Zoals u misschien weet is noch het college van B&W, noch de burgemeester van de gemeente hiertoe bevoegd. Deze bevoegdheid ligt in de huidige situatie bij de Voorzitter van de Veiligheidsregio, de heer Van Haersma Buma. 

U snijdt hiermee wel een lastig punt aan. U zult gezien hebben dat op 17 maart jongstleden de burgemeesters van de Waddeneilanden gezamenlijk een bericht hebben laten uitgaan, waarin toeristen verzocht wordt niet onnodig naar de Waddeneilanden te reizen, met name om de medische voorzieningen op de Waddeneilanden niet onnodig uit te dagen. Hiermee volgden de burgemeesters van de Waddeneilanden de landelijke richtlijn om onnodige reizen te voorkomen. 

U zult daarna vast ook de Minister President hebben horen spreken over het vraagpunt van een zogenaamde lockdown voor Nederland in zijn geheel, waarbij de heer Rutte onder meer aangaf dat een dergelijke maatregel dan voor een lange tijd van toepassing zou kunnen zijn, mogelijk wel een jaar. Tevens gaf de Minister President aan dat het maar de vraag is of een dergelijke maatregel het gewenste effect sorteert. Immers, wanneer mensen in een gebied voor een langere periode worden geïsoleerd, wordt geen immuniteit opgebouwd, waardoor de mensen alsnog ziek worden na opheffing van de lockdown. Deze overwegingen voor Nederland als geheel gelden ook voor Ameland. Waarbij we ons kunnen afvragen of er op dit moment niet een inwoner van Ameland is die het virus al onder de leden heeft. Dit weten we niet. 

Na onze oproep als burgemeesters van de Waddeneilanden hebben we diverse reacties gekregen. Een groep inwoners van Amelanders was blij met de oproep, een andere groep was diep teleurgesteld en sommigen stelden de gemeente aansprakelijk voor gederfde inkomsten. Feitelijk zagen we de stroom toeristen naar het eiland enorm dalen, zodanig dat ook Wagenborg heeft besloten om terug te gaan naar een basisdienstregeling. 

In de huidige situatie is het zo dat de Voorzitter van de Veiligheidsregio door middel van verordeningen bepaalt of Ameland wel of niet wordt afgesloten voor toeristen. Als burgemeester van Ameland adviseer ik de heer Van Haersma Buma in dezen, net als vele anderen. De voorzitter van de Veiligheidsregio stemt ook nauw af met zijn collega's in de noordelijke provincies. Dit heeft vooralsnog geleid tot de verordening van afgelopen vrijdag, zoals die nu geldt voor Fryslân, waarbij onder andere de publieke sanitaire voorzieningen gesloten moeten zijn, maar er geen algeheel verbod voor toeristen naar Fryslân of de Waddeneilanden is. 

Ik hoop op uw begrip voor deze zorgvuldige wijze van besluitvorming over de verordeningen in verband met de verspreiding van het coronavirus in Fryslân. 

Met vriendelijke groet, 

Leo Pieter Stoel 

Burgemeester van Ameland

lees hier de brief van Jaap Bruin – Ingezonden: Eilanden op slot

Dossier Corona

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *