Ingezonden – Langetermijnoplossing voor bereikbaarheid

HOLLUM – Op 16 april staat er een avond over bereikbaarheid van het eiland op de agenda. Anton Brouwer heeft zich gebogen over een langetermijnoplossing. Hans Boven reageert en legt zijn visie uit. Al met al een mooie voorbereiding op de avond van de 16e. Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender.

Een langetermijnoplossing voor de bereikbaarheid van Ameland

Een belangrijke maar vaak onderbelichte oorzaak van de huidige problematiek is gelegen in de ontwikkeling van het Zuiderspruit (zie kaartje) sinds de 70-er jaren. Tot die tijd liep de diepste vaarroute naar Lauwersoog langs de pier van Holwerd naar het wantij. De vaargeul van de veerboot bleef daardoor voornamelijk op natuurlijke wijze op een bevaarbare diepte.

Halverwege de 70-er jaren is het Zuiderspruit steeds breder en dieper geworden. Omdat het water wat met de vloed door het zeegat naar binnen komt altijd de weg van de minste weerstand kiest, heeft de hoofdstroom naar het wantij zich naar deze geul verlegd. Er is vervolgens steeds minder water langs de pier van Holwerd gaan vloeien waardoor ook de stroomsnelheden sterk zijn afgenomen. Dit heeft tot gevolg gehad dat hier sinds die tijd aanzienlijk meer slibval heeft plaatsgevonden en er van de geul naar het wantij nu nog maar weinig meer dan een sloot over is.

Vele jaren later is ook nog eens een directe verbinding (het Scheepsgat) tussen het Danziggat en het Zuiderspruit ontstaan waardoor de situatie nog veel verder is verslechterd.

Als we werkelijk de intentie hebben om dit probleem structureel op te lossen en bij voorkeur zoveel mogelijk op natuurlijke wijze de geul op diepte willen houden dan ben ik er stellig van overtuigd dat daar absoluut goede mogelijkheden voor zijn. Het is dan wenselijk om opnieuw een situatie te creëren waarbij de route via de pier van Holwerd weer de weg van de minste weerstand wordt zoals dat voorheen ook het geval was. Eenmaal op diepte zal de natuurlijke vloedstroom dit ook zo in stand willen houden.

Om dit te bereiken zou de weerstand in de geul naar Holwerd drastisch kunnen worden verminderd als de grote slingerbocht ofwel ‘Meander’ in zijn geheel buiten spel wordt geplaatst en een compleet nieuwe geul in één vloeiende curve (belangrijk!) wordt gebaggerd zoals in het bijgaande kaartje is voorgesteld.

Tegenover de uitloop van het Scheepsgat zal een soort ‘blokkade’ opgeworpen moeten worden die dermate veel weerstand oplevert dat de vloedstroom vanuit het Scheepsgat voortaan niet meer via het Zuiderspruit naar het wantij zal gaan maar net als voorheen zijn loop weer langs de pier van Holwerd zal nemen.

De kracht van de vloedstroom vanuit het Scheepsgat is enorm, als er richting Holwerd ruimte wordt gecreëerd en e.e.a. in goede banen wordt geleid, zal deze vloedstroom de motor zijn die direct voor een grote verbetering kan zorgen en een goed bevaarbare vaargeul oplevert zonder dat er jaarlijks op grote schaal gebaggerd hoeft te worden.

Dit zijn heel in het kort de belangrijkste lijnen van het plan waarvan in het voorjaar van 2008 (!) een presentatie is gegeven op het kantoor van Rijkswaterstaat te Leeuwarden. De details zijn samen met een deskundige van baggermaatschappij Boskalis uitgewerkt en ter bescherming is hiervan destijds een depotakte opgemaakt bij de notaris.

Verder is het plan kenbaar gemaakt bij de gemeente Ameland en in 2010 is het uitgebreid besproken bij het project “Naar een Rijke Waddenzee” waarbij ook de firma Wagenborg vertegenwoordigd was. In mei 2016 is in Hotel Hofker de eerste ‘bewonersavond’ inzake deze kwestie gehouden, na afloop is ook hier wederom een beknopte samenvatting van dit plan ingeleverd.

Hoewel dit plan in alle vier bovengenoemde gevallen zeer positief is ontvangen, is er in de 11 jaar (!) die sindsdien zijn verstreken van geen van de partijen ooit weer iets vernomen.

Conclusie: Plan is wel enthousiast ontvangen maar bij nader inzien toch geen belangstelling? Hoogst merkwaardig.

Op de uitnodiging voor de komende bewonersavond langetermijnvisie bereikbaarheid Ameland wordt gesuggereerd dat de input van Amelanders onmisbaar is. Op diverse manieren heb ik input gegeven echter zonder resultaat. Voor mij staat als een paal boven water dat dit een plan is wat werkt en haalbaar is. Als er mensen zijn die ook licht zien in het bovenstaande plan en van mening zijn dat dit nader onderzoek verdient, dan hoor ik heel graag uw reactie. hans.boven1@gmail.com.

Hans Boven

De bewonersavond over bereikbaarheid is op 16 april vanaf 19:30 uur in de Burgemeester Waldaschool. 

lees hier het stuk van Anton Brouwer: Geen halve oplossingen

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *