Ingezonden – Heksenjacht

HOLLUM – Tonnie Overdiep pakt de pen maar weer eens op, nadat hij zich groen en geel ergerde aan wat er in de raadsvergadering van 25 januari 2021 ter tafel kwam. Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender.

Heksenjacht

Afgelopen maandagavond heb ik met kromme tenen naar de raadsvergadering geluisterd. Een eenvoudige agenda bleek genoeg gif te bevatten om een gedeelte van de vergadering te laten ontaarden in een ordinaire heksenjacht op wethouder Faber.

Gelukkig deden niet alle fracties hieraan mee, alleen het CDA en A’82 zetten hun beste beentje voor, althans dat dachten ze zelf.

Het betrof de ingezonden stukken over het voormalige zwembad en het recreatieve beleidsplan in relatie tot bouw groepsaccommodatie Esther Meindertsstraat.

Wat betreft het voormalige zwembad Tropica Ambla probeerde de wethouder duidelijk te maken dat het College slechts het in 1995 vastgestelde bestemmingsplan volgt terwijl het in 2016 vastgestelde recreatieve beleidsplan een aanpassing behoeft vanwege onduidelijkheid over begripsomschrijvingen en een daaruit voortgevloeide gerechtelijke uitspraak.

CDA en A’82 betichtten de wethouder in niet mis te verstane bewoordingen ervan dat hij geen open kaart speelt, informatie achterhoudt en partijdig is, bovendien zou de communicatie niet optimaal zijn.

Toen de wethouder terecht op deze aantijgingen inging, werd hem verweten dat hij te lang aan het woord was en zich gedeisd moest houden!

Bij dit alles vraag ik me af wat de raadsleden van CDA en A’82 bezielt om zo tegen een wethouder/college tekeer te gaan, helemaal als je in ogenschouw neemt dat zowel het bestemmingsplan uit 1995 als het recreatieve beleidsplan geboren zijn onder het gesternte van een CDA/A’82 College….

Als klap op de vuurpijl meldde het CDA raadslid ook nog eens dat hij zich als een Pieter Omzigt voelde…., dan denk ik: “Kijk eens goed in de spiegel!”

Tonnie Overdiep

Nes

lees hier over die bewuste raadsvergadering: Grote broek voor raadslid Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *