RSS
Zoeken

Ingezonden - ZcA wil en kan de zorg op Ameland mee vormgeven

Geplaatst op: 10 maart 2017 - Categorie: Alles & Algemeen

HOLLUM - Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender. Anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Jacob de Groot van Zorgcoöperatie Ameland schrijft over de mediation en over de ZcA die de zorg wil en kan vormgeven.

ZcA wil en kan de zorg op Ameland mee vormgeven

“Mediation moet uitkomst bieden”, kopt het persbericht van de gemeente Ameland, over de zorgproblematiek op het eiland. Een bericht waarin de gemeente aangeeft dat twee zorgorganisaties, Het Friese Land en de Kwandrantgroep op bestuurlijk niveau niet dezelfde visie hebben. De Gemeente spreekt openlijk haar voorkeur uit voor Thuiszorg Het Friese Land, tenzij mediation tussen de beide partijen nog uitkomst biedt. Zorgelijk, want we zijn nu bijna drie jaar onderweg na het faillissement van Pasana, en de vraag is of de gemeente op deze wijze het proces kan sturen.

In de zorg op Ameland wordt zeer hard gewerkt en lijken de schotten te verdwijnen. Er wordt op inhoud met elkaar samengewerkt en de partijen weten elkaar te vinden. Dit is vooral de verdienste van de medewerkers in de zorg van beide organisaties en in de eerste lijn. Zij zetten zich de afgelopen jaren met 100% in om zorgvragen te beantwoorden. Zij denken minder in structuren en durfden van gebaande paden af te wijken om zorg op maat mogelijk te maken.

Betrokkenheid van medewerkers en werken vanuit de hulpvraag van de bewoners, dat zou het adagium moeten zijn om de (ouderen)zorg in te richten. Zorgcoöperatie Ameland (ZcA) heeft daarover tijdens de laatste werkconferentie in september haar visie gegeven. Destijds is aangegeven dat meerdere uitvoerende organisaties in de zorg op Ameland een niet werkbaar model oplevert, wat gedeeld werd door de aanwezige partijen. Hier ligt dan ook de nieuwe kans! “Levensloop bestendige zorg”; datgene wat de Zorgcoöperatie Ameland al bijna drie jaar voor ogen heeft. “Je blijft op Ameland tenzij…!”

ZcA wil en kan de zorg op Ameland mee vormgeven; vanuit een programma van eisen of bestaande organisaties zoals de Thuiszorg, een behandelteam ouderenzorg en aanbieders in de eerste lijn. De visie en uitgangspunten van de ZcA, zijn samen met mensen van het ministerie van VWS opgesteld en getoetst. We hebben de kennis en kunde in huis en kunnen de zorg invullen op een coöperatieve manier, vanuit de Amelander leden. “Enig lef is noodzakelijk maar dat geldt nog meer voor vertrouwen”. Het vertrouwen dat we het met z’n allen kunnen! Sterker nog, ZcA is er van overtuigd dat Ameland één van de eerste gemeentes kan zijn, waarbij het budget van de WMO wordt samengevoegd met het zorgbudget om “Je blijft op Ameland, levensloop bestendige zorg” mee mogelijk te maken.

Zorgcoöperatie Ameland
Jacob de Groot

lees hier Nog geen plan voor ouderenzorg Ameland
lees hier Waar Kwadrant en Thuiszorg over steggelen en waarom de gemeente Kwadrant zat is
⇒ kijk in Dossier Zorg op Ameland om hier meer te lezen

Relevante dossiers: Zorg op Ameland
Naar nieuwsoverzicht
Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?