Ingezonden – De Stelp op Ameland

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender. De heer W. de Boer uit Hollum reageert op het besluit om De Stelp biuten het dorp te plaatsen.

De Stelp op Ameland

Hollum, 25 september 2018

Met verbazing heb ik kennis genomen van het besluit van de gemeenteraad van Ameland, om het bestaande zorgcentrum 'De Stelp' op te heffen en een nieuw zorgcentrum te bouwen buiten het dorp bij de sportvelden. Dit besluit is genomen zonder overleg en inspraak met de huidige bewoners. Blijkbaar worden deze mensen niet mondig bevonden. 

Het huidige gebouw is kwalitatief nog steeds in goede staat, maar voldoet nog niet geheel aan de eisen van de brandveiligheid, waaraan reeds veel is gedaan. Om aan de gestelde eisen te voldoen moet het toch mogelijk zijn de interne verbouwing uit te voeren door de grond voor en achter De Stelp te gebruiken. Die problemen moeten oplosbaar zijn als de goede wil er maar is. 

Geld mag niet belangrijker zijn dan de leefgenot van de oudere en vaak hulpbehoevende medemens.

Wanneer toch de bouw van een nieuw zorgcentrum tussen de sportvelden blijft gehandhaafd, zal dat betekenen dat juist deze mensen verstoken zijn en blijven van alle evenementen in het dorp. Ik denk als sprekend voorbeeld, het sinterklaasfeest. Bovendien zal er geen winkel meer bereikbaar zijn daar de loopafstand te groot is. Het treft niet alleen de huidige bewoners, maar zeker ook de volgende generatie ouderen.

Dan is er nog sportclub 'Amelandia' die ruimte moet inleveren. Terwijl de sport zo hoog in het vaandel staat en ook moet blijven!

Tevens verwijs ik naar een artikel op Facebook, geschreven door Jan Tuininga, – oud Amelander- die zich in Harlingen hard heeft gemaakt tegen het plan om het verzorgingshuis daar te verplaatsen.

Dit is uiteindelijk niet doorgegaan mede dankzij zijn inzet en de andere bewoners.

De bestuurders moeten ervan doordrongen zijn dat geld nooit belangrijker mag zijn dan het leefgenot van de mensen. Daarom geachte leden van de raad: Overweeg om uw besluit te herzien in het belang van de gemeenschap. U moet er goed van doordrongen zijn dat bij nieuwbouw de woonruimten aanmerkelijk kleiner zullen zijn net als ook de zaal en recreatieruimte.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 

Haal deze ouderen niet uit het dorp, ze horen bij de gemeenschap!

Groetend,

W. de Boer

H.D. Katstraat 4

Het ingezonden stuk van Jan Tuininga kunt u hier teruglezen.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *