Ingezonden – Plannen voor De Stelp

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender. Jan Tuininga uit Harlingen reageert op de plannen voor De Stelp.

Plannen voor De Stelp

Harlingen, 25 augustus 2018

Hallo beste mensen op Ameland,

Las van de week het stukje over de plannen met de Stelp.

Mijn haren gingen recht overeind staan. Is er dan geen partij cq groep van personen, cq huurdersvereniging op Ameland die dit tegenhoudt?

Wat is/ wordt er gedaan met de rechten van de bestaande bewoners cq huurders?

Deze rechten staan duidelijk in de Overlegwet (aangepast in 2015 en 2017) en aangezien ook bij jullie de bewoners huurders zijn, lijkt mij de te volgen weg wel duidelijk.

Voorbeeld:

Harlingen – Wooncentrum Almenum (net binnen de sluis richting Leeuwarden)

In oktober 2014 kregen de bewoners te op een info middag te horen dat huidige pand gesloopt zou worden en de vervangende nieuwbouw aan het voeteneinde van Harlingen zou komen, n.l. op de plaats waar voorheen de politieschool stond.

Een inderhaast opgericht aktie comité verzamelde handtekeningen en benaderde daar de wethouder mee.

Er was namelijk gezegd door de directeur van de woningbouwvereniging dat 70% van de bewoners

Voor het plan moesten zijn anders werd het afgeblazen.

Het hele plan was gebaseerd op de uitkomsten van een rapport van de Grondmij., zonder enig overleg met de bewoners.

Het actiecomité werd omgevormd naar een huurcommissie die een half jaar later als stichting werd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De Huurcommissie had tussentijds een adviseur gevonden en aangesteld die hen kon begeleiden in een gericht proces. In het kader van de Overlegwet van 2015 moeten deze kosten door de woningverhuurder worden vergoed omdat het een grootscheepse reconstructie/ verbouwing en vervangende nieuwbouw betreft.

Ergo: de gemeente haalde bakzeil, zij veranderde van inzicht en de woningbouwvereniging mocht het terrein nergens anders voor gebruiken.

Er werd een stuurgroep gevormd met afgevaardigden van alle betrokken partijen en een dialoog opgezet.

Stand van zaken nu :

Er is een adviesbureau (K.A.W.) ingehuurd door de woningbouwvereniging die nu het proces begeleidt om te komen tot een Plan van Eisen.

De grootste stakehouders (belanghebbenden) zijn de bewoners/ huurders en de eigenaar van het panden er wordt dien overeenkomstig gehandeld.

Hoop dat jullie hier een beetje wijzer van worden en dat het een beetje kan helpen.

En ja, ik ben voorzitter van de stichting Huurdersbelangen Almenum dus maak het allemaal van dichtbij mee.

Wens jullie veel succes want wat er staat te gebeuren is naar mijn mening een aanfluiting.

Met vriendelijke groet,

Jan Tuininga

(nog steeds het gevoel van Amelander zijn)

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *