Ideeën van Albert Huizeling

NES – Albert Huizeling staat op nummer 5 van 50 Plus-lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen. Voor de verkiezingen van het Waterschap staat hij op nummer 4. De verkiezingen zijn op 20 maart 2019. Huizeling wil graag zijn persoonlijke standpunten kenbaar maken omtrent de toekomst van Nederland en Friesland en de energietransitie openbaar vervoer.

Albert Huizeling: "Door het klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland zich verplicht om voor onze aarde te zorgen. Dit is prima, maar dan ook voor onze mensen en dieren. Dieren moeten wij respecteren als wij ze in hokken of stallen houden en we moeten zorgen voor een diervriendelijke omgeving. En voor de mensen heb ik het advies: respecteer elkaar in seksuele geaardheid, kleur en religie en elkaars culturen!

Het aardgas in de Friese bodem en het zout onder de Waddenzee moet daar blijven zitten, is mijn opinie. Fracking naar gas wil ik niet in ons Nederland. Moeten wij als huurders en huiseigenaren de rekening betalen van het beleid vanuit Den Haag zoals in Groningen? Ik dacht het niet. Voorkomen is beter dan genezen, is mij geleerd door mijn opa. Tijdelijk gas importeren is de oplossing tot de structurele oplossing er is. Ik hoor u denken: 'kom dan met een oplossing'. Nu daar gaat ie: Windmolens zijn een tijdelijke oplossing, dus niet meer op land of in het IJsselmeer.

Geen kernenergie maar kernfusie is de toekomst. Er komt hierbij zoveel warmte vrij dat hiermee moet worden doorgegaan. Geleerden hebben oplossingen bedacht om te reizen zonder oliehoudende brandstoffen. Het tijdperk kolen en gas gaat voorbij, men moet andere grondstoffen zoals de grondstof borium onderzoeken. Boranen zijn wel voorgesteld als raketbrandstof omdat bij verbranding een grote hoeveelheid energie vrijkomt! Als wij daar energie bij kunnen wegtrekken en verspreiden onder huishoudens en grootverbruikers, dan zijn wij al heel ver in onze missie deze aarde schoon te houden. Ik, Albert Huizeling uit Nes, denk niet in problemen maar probeer te zoeken naar oplossingen. Laten wij deze uitdagingen stimuleren bij onze universiteiten Wageningen, TU Delft.

Dit betekent voor de aarde en zijn mensen minder CO2 uitstoot, wat een doel is van het klimaatakkoord dat Nederland getekend heeft.

Wij moeten stoppen onze wereld te vervuilen met plastic producten en meer recyclen van plastic naar olie. Omrin in Harlingen verplichten dit te doen. Gemeenten en Provincie kunnen dit op aandeelhoudersvergadering naar voren brengen. Scheikundig gezien heeft iedere stof, dus ook plastic, twee ‘omslagpunten’ en wordt het verdampt en weer opgevangen zoals distilleren van drank. De zeeën leeghalen van plastic moet doorgaan! Maar voorkomen en financieel aantrekkelijk maken dat plastic niet wordt weggegooid is de juiste keuze, vind ik.

Ik heb wat ideeën, u ook hopelijk en laten wij hopen dat de politiek er naar luistert en eindelijk een keer actie onderneemt."

lees hier meer over 50 Plus Waddengebied

 

ingezonden mededeling – 

 

Dossier Provinciale Statenverkiezingen

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *