Hobbel De Stelp op De Stelp nog niet geslecht

HOLLUM – In aanloop naar de bijeenkomst in De Stelp, waar Kwadrant-directeur Jan Maarten Nuijens de woonzorgvisie presenteerde, wilde de gemeente samen met Kwadrant een hobbel slechten. Ze nodigden de werkgroep De Stelp op De Stelp in het gemeentehuis uit, ten overstaan van een zware delegatie van het voltallige college, projectleider Han Westerhof en namens Kwadrant directeur Jan Maarten Nuijens, transitiemanager Willem van der Kooi en adviseur vastgoed Henk Stolte, voor een toelichting op de woonzorgvisie. Een presentatie daarover werd diezelfde avond in De Stelp gegeven.

De werkgroep, bestaande uit Theo Dokter, Elisa de Jong, Jurjan de Vries, Eveline Stuffers, Jaap Bruin, Jacoba Bruin, Roelf Korvemaker, Gerrit Visser en Henriëtte Visser-de Boer, bedankte gemotiveerd voor de eer met de volgende woorden: “Dat heeft te maken met zowel de manier, maar vooral het moment waarop; direct voorafgaand aan een reeds vaststaande presentatie van visie en standpunten van de KwadrantGroep. Deze visie wordt helder uiteengezet in de folder en behoeft vooralsnog geen toelichting. De geplande bijeenkomst, een paar uur later op dezelfde dag, volstaat wat ons betreft. Daarbij is het niet aan ons om een mening te hebben over een visie van de Kwadrantgroep, dat lijkt ons voorbehouden aan de cliëntenraad van De Stelp. Het gaat ons uitsluitend om de locatiekeuze.”

De gemeenteraad bepaalde in november vorig jaar dat er, behalve naar de locatie Oranjeweg, ook gekeken moest worden naar het alternatief dat de werkgroep voorstaat: De Stelp op De Stelp. Vorige herfst werd een petitie, ondertekend door 1025 eilanders en betrokkenen, overhandigd aan de raad. De kern van de petitie was dat gefaseerde bouw van een zorgcentrum op de huidige locatie midden in het dorp haalbaar is en, wat de petitie-ondertekenaars betreft, de voorkeur heeft. De gemeenteraad besloot een “indringend onderzoek” naar het alternatief in te stellen en middenin die onderzoeksfase komt Kwadrant met haar woonzorgvisie, die vorige week per brochure over het eiland werd verspreid.

Onderdeel van het gemeentelijke onderzoek was een gesprek met de werkgroep, dat nog niet heeft plaatsgevonden. Het besluit van de raadsbreed gesteunde motie van 25 november 2019 luidt als volgt:

De raad van de gemeente Ameland in vergadering bijeen op 25 november 2019 besluit:

– het college op te roepen om nog eens indringend te onderzoeken of gefaseerd bouwen op de huidige locatie qua ruimte beslag en koste, en in overeenstemming met de nieuwe zorgvisie van Kwadrant gerealiseerd kan worden, rekening houdend met het welzijn van de bewoners en medewerkers van De Stelp en aanleunwoningen;

  • dat er dan ook aangegeven moet worden wat een wijziging in locatie betekent voor geldelijke bijdragen van derden (Kwadrant en Zorgverzekeraar) in het project;
  • dat de resultaten van deze verdieping aan de raad ter kennis worden gebracht;
  • dat er daarna een gesprek volgt van college en de directie van Kwadrant met het Actiecomité.

De gehele raad stemde met de motie in en benoemde dat besluitvorming in de raad zo snel mogelijk verder moest.

Kwadrant loopt nu met zijn locatiekeuze van de Oranjeweg, aan de rand van het dorp, op de troepen vooruit, meent de werkgroep De Stelp op De Stelp. De werkgroep sloeg de uitnodiging voor donderdagmiddag af, omdat het onderzoek nog niet is afgerond. Pas dán is er een gespreksonderwerp, menen zij namens een groep van meer dan duizend. Ze hebben de uitnodiging om de presentatie ten overstaan van de zware delegatie te bekijken afgeslagen, omdat ze daar geen toegevoegde waarde in zien. Wat Kwadrant met Ameland voorheeft hebben de werkgroepleden donderdagavond kunnen zien, tijdens de openbare presentatie in De Stelp.

Directeur Jan Maarten Nuijens lichtte toen de woonzorgvisie toe. Hij zag in De Stelp een volle recreatiezaal voor zich. Meer dan honderd mensen waren aanwezig, waarvan een substantieel deel beroepshalve. Medewerkers, lokale politici, de cliëntenraad, leden van de werkgroep De Stelp op De Stelp en tot slot nog een handvol geïnteresseerde eilanders. “We zijn blij met uw interesse,” begon Nuijens zijn verhaal.

Verantwoordelijk wethouder Ellen Bruins Slot was het tweede deel van de informatieavond aanwezig, zij had eerder die avond verantwoordelijkheden elders op het eiland. Haar collega Theo Faber was er wel. Hij wilde niet veel over de kwestie kwijt, maar wist wel te melden dat er een gesprek aan de werkgroep was aangeboden. Of de gemeente meent dat er nu voldaan is aan het puntje in de motie, valt nog te bezien. Wat de De Stelp op De Stelp betreft zeker niet. De werkgroep meldde aan projectleider Han Westerhof: “Wij zien graag de resultaten van het gehele verdiepende onderzoek tegemoet, zoals bedoeld in de motie van de gemeenteraad, om aansluitend met elkaar in gesprek te gaan.”

⇒ lees ook: Kwadrant wil dat Ameland opschiet

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *