Gesprekken over De Stelp

HOLLUM – ICS Adviseurs en Gemeente Ameland nodigen verschillenden belangengroepen uit voor een gesprek. De gesprekken vinden plaats op dinsdag 9 oktober, van 10:45 tot 19:00 uur. Voor elk uur is een belangengroep uitgenodigd. Om 10:45 uur tot 11:45 uur de bewoners van de aanleunwoningen, om 12:00 uur de sport, om 13:00 uur Sociaal cultureel werk en de kinderopvang, om 14:00 de huisartsen, op 17:00 de Dorpsbelangen en om 18:00 tot 19:00 uur de cliëntenraad en medewerkers van De Stelp. Er is dan aandacht voor de individuele wensen van de verschillende belangengroepen, zeggen adviseurs Jacintha Moesker en Rinske van Reijen. Volgens de uitnodigingsbrief heeft de gemeente de ambitie om De Stelp te verplaatsen naar de rand van het dorp. Daar heeft de gemeenteraad dit voorjaar toe besloten. Gemeente Ameland deinst er niet voor terug om een genomen raadsbesluit in te trekken. Het lampekappenbesluit laat zien dat het kan. De raad is unaniem in het intrekken van besluit om lampekappen te renoveren in plaats van vervangen. Wat voor een lampekap kan, kan ook voor een ouderenvoorziening, is de gedachte achter de actiebijeenkomst op 9 oktober. Om 19:30 uur is er in De Stelp een actiebijeenkomst.

Heel veel Amelanders, bewoners van De Stelp en de aanleunwoningen incluis, voelen zich gepasseerd. Velen willen in het dorp blijven wonen en gruwen van het plan om het zorgcentrum te verplaatsen naar buiten het dorp. De politiek die over dit plan besloot heeft niet de moeite genomen Amelanders daar bij te betrekken. De keuze is om de centen gemaakt.

De huidige en toekomstige bewoners wonen veel liever in de nabijheid van het centrum van het dorp en in de buurt van de supermarkt en andere winkels, is een veel gehoord commentaar. Daarom staat een aantal Amelanders op. Ze willen een groep De Stelp op De Stelp formeren om actie te voeren tegen het onzalige plan van verkassen naar de Oranjeweg. Op 9 oktober is er een bijeenkomst voor alle inwoners van Ameland. Op die avond moet de actie concretere vorm krijgen.

De initiatiefnemers van de avond laten weten: "Kom vooral allemaal, bewoners van De Stelp, bewoners van aanleunwoningen, toekomstige bewoners en eilanders die nog jong van lijf en leden zijn, maar die als ze oud en hulpbehoevend zijn, in het dorp willen zitten en niet aan de rand. Verder is de avond voor iedereen die begaan is met het verzorgingstehuis."

Hoofdonderwerpen van de avond zijn: 'Wie wil zich inzetten om de kar in beweging te krijgen' en 'Hoe gaat dit tij gekeerd worden'.

lees hier het ingezonden stuk van Wim de Boer

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *