Gerucht: asielzoekers in Amelander hotel

BALLUM – “Er gaan geruchten dat er in een hotel op Ameland mogelijk asielzoekers gehuisvest gaan worden. Is het college hiervan op de hoogte?” Dat is een vraag van PvdA-raadslid Marloes Rijpstra tijdens het vragenhalfuurtje in de raadscommissievergadering op maandag 6 februari. Het antwoord van burgemeester Leo Pieter Stoel is duidelijk: “Ik hoor allerlei verhalen in de wandelgangen.” Op geruchten bouwt het college geen beleid, maar ze dringen wel door tot binnen de muren van het bestuurscentrum in Ballum.

“Mag een hoteleigenaar zijn hotel bij het COA aanmelden buiten het college om?” probeert Rijpstra het met een tweede vraag. Het COA is het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, dat als zelfstandig bestuursorgaan de opvang van asielzoekers namens het kabinet regelt. Een hotel kan zich aanbieden bij het COA, legt de burgemeester geduldig uit. De Friese gemeenten hebben met het COA afgesproken dat ze geïnformeerd worden als er een vraag komt. Het COA heeft gemeente Ameland nog niet gebeld.

De eilandgemeente heeft in de jaren ’90 tot 2003 asielzoekers opgevangen op diverse locaties op het eiland. Ook Terschelling en Vlieland hadden in die periode zogenaamde AVO's, locaties voor Aanvullende Opvang Asielzoekers. Dat waren kleine opvanglocaties, die het COA heeft afgestoten vanwege de kosten. Grotere asielzoekerscentra bleken praktischer en goedkoper.

Ameland staat te boek als gemeente die wel asielzoekers wil opvangen, maar een heropening van een opvang op het eiland is er nog niet van gekomen. Het COA werkt momenteel vooral met centrale opvang waar naast de opvangorganisatie ook de Immigratie- en Naturalisatiedienst, Vluchtelingenwerk Nederland en medische zorg beschikbaar zijn, met openbaar vervoer, winkels, kernen en onderwijsmogelijkheden in de nabijheid en waar ruimte is voor minimaal 300 mensen. Op termijn wil het kabinet zelfs naar vier grote locaties verdeeld over het land toe, waar minimaal duizend asielzoekers kunnen verblijven. Tegelijk is er een tegenbeweging die streeft naar kleinschalige opvang: de KAN, Kleinschalige Asielopvang Nederland. Als KAN kan, dan zou de AVO als KAN terug kunnen komen op het eiland.

 lees hier waarom er geen gebruik wordt gemaakt van opvang op het eiland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *