Duindoorbraak – minder zand en meer golven

HOLLUM – Er is minder zandtoevoer en er zijn meer golven. Dat is de situatie aan de noordwestkantkant van Ameland. Rijkswaterstaat houdt de erosieve kust al jaren in de gaten en voert regelmatig zandsuppleties uit, maar dat voorkomt niet dat het duin ter hoogte van paal 3,2 zwak is en het strand laag. Met de westerstorm van half januari spoelde het zoute water de Lange Duinen in en bij laag water stroomde het zoete water de duinvallei uit richting zee.

De doorbraak was er eigenlijk al, zegt Rijkswaterstaat. De duindoorbraak is niet het gevolg van één zware storm, maar van duurbelasting. Meerdere stromen beukten in langere tijd op het randje duinen. Over een grote breedte is op het noordweststrand erosie te zien in de vorm van duinafslag.

En die erosie zal aanhouden. Op de plek van de doorbraak is ook de basiskustlijn (BKL) doorbroken. De BKL was daar al eerder losgelaten.

Er staan voor de kop van het eiland opnieuw suppleties op stapel. Wat de weggespoelde kustverdediging betreft heeft de beheerder Rijkswaterstaat afspraken gemaakt: wachten met een ingreep totdat de gehele zeereep (duinvoet) gemiddeld over eenmaal zijn breedte (globaal 50 meter breed) naar binnen toe is verplaatst en vervolgens de valleibodem dreigt te ondermijnen. Nieuwe openingen door stormafslag zijn toegestaan, zolang de primaire veiligheid gehandhaafd blijft. Verdere achteruitgang wordt tegengegaan met suppleties. In 2018/ 2019 wordt er 2.400.000 m³ zand opgespoten tussen paal 3 en 4.

Het blijft nu afwachten hoe de duinvallei zich ontwikkelt. Dat kan ten positieve zijn, met minder struiken en meer zoutminnende planten zoals parnassia. Zand krijgt de kans om in te stuiven. Volgens het Natura 2000-beheerplan wordt het dynamisch kustbeheer voor dat gebied voortgezet. Er komt daar voorlopig helemaal niets dat de zeereep vastlegt. Wind en water houden er vrij spel, tot er een veiligheidsprobleem ontstaat. En dat is nog niet aan de orde, verzekert Rijkswaterstaat. Er wordt zelfs onderzocht waar en in hoeverre nieuwe kerven in de zeereep mogelijk en zinvol zijn.

→ klik op de banner van YouTube, rechts naast dit bericht, om eerdere filmpjes van de duindoorbraak te zien. Abonneer op het kanaal om geen filmpje meer te missen.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *