Buurt en Dorpsbelang niet blij met supermarktplan

HOLLUM – De buurt van de Jan Jacobsweg wordt niet blij van de mogelijke verhuizing van supermarkt Coop van Douwe Bakker. De gemeente lanceerde het plan om de winkel te verhuizen naar het parkeerterrein aan de Jan Jacobsweg en het dan vrijkomende terrein aan de O.P. Lapstraat her in te richten. De verhuizing zou een oplossing bieden aan het al jarenlang durende conflict tussen de winkelbaas en de gemeente. (Gemeentelijke huisjes staan deels op grond van Bakker. Om dat en het parkeerprobleem van de supermarkt op te lossen bedacht de gemeente een constructie waarbij de vier huisjes aan De Hagen zouden worden gesloopt waarna er een parkeerterrein zou worden ingericht. Dat geheel kon dan door Bakker worden gekocht.)[Tik De Hagen in bij ZOEKEN om meer over deze kwestie te lezen].

Hoge hoed

De gemeente, de partij die een schadeclaim van Bakker boven het hoofd hangt wegens niet nakomen van de overeenkomst (de bestemmingsplanwijziging ketste op de gemeenteraad), toverde een verhuizing naar het met Europese subsidie aangelegde parkeerterrein uit de hoge hoed. “Daar heeft de winkel voldoende parkeerplekken,” legt wethouder Peter Pot uit.

Douwe Bakker van de Coop diende een principeverzoek in dat deze weken ambtelijk wordt behandeld. De ambtenaren bekijken of het past en kan wat betreft bestemmingsplan, dorpsgezicht, verkeer, milieu- en natuurregels. Pot hoopt het uitgewerkte plan in februari in de raadscommissie te kunnen behandelen. Afgelopen week praatte hij het bestuur van Dorpsbelang Hollum en de omwonenden van de Molenweg, Jan Jacobsweg en Bosweg bij.

Weidsheid en openheid

Ieuwe de Vries is tegen het plan. Hij woont met zijn gezin pal tegenover het parkeerterrein. In alle rapporten hamert Ameland op weidsheid en openheid, zegt De Vries, en dan wordt er aan de westkant van het dorp een winkelblok geprojecteerd, juist op de plek waar weidsheid is. Daarbij komt dat de winkel de motor van Hollum is, die in het dorp moet blijven staan. Dat de wethouder geen of ontwijkende antwoorden gaf op de informatieavond voor de buurt, stoort hem, net als het vooruitschuiven van de problemen die ontstaan voor parkeerders tijdens evenementen. Wat De Vries betreft kan de winkel veel beter op de huidige plek blijven en anders naar een van de invalswegen verhuizen, de Fabrieksweg of de Oranjeweg. De Vries vraagt zich af of iemand die straks geen verantwoordelijkheid meer kan afleggen een dergelijk ingrijpend dossier moet afhandelen. De kritische buurtbewoner doelt op het aanstaande vertrek van de wethouder; na de gemeenteraadsverkiezingen komt Peter Pot wegens het aannemen van een nieuwe betrekking elders niet terug in het eilandbestuur. De Vries: “En waarom kijken ze niet alsnog naar het plan De Hagen?” Er ligt een nieuwe gemeentelijke woonvisie, dus kan er met een nieuwe blik naar de vier huisjes aan De Hagen gekeken worden. De Vries laat het er niet bij zitten. Samen met zijn buurtgenoten bereidt hij acties voor. Hij zal naar de inloopavonden van de fracties gaan en zijn pen slijpen om bezwaren te schrijven en planschade in te dienen.

Dorpsbelang Hollum unaniem tegen

Dorpbelang Hollum is ook tegen verplaatsing van de supermarkt. “Het bestuur is unaniem tegen,” verwoordt voorzitter IJsbrand Smit het Dorpsbelang standpunt. “Het parkeerterrein is al krap als er een evenement is.” Wat Smit betreft ging de gemeente al in de fout door het parkeerterrein aan de oostkant van het dorp over te doen aan de Welkoop. Die truc wil de wethouder nu nogmaals uithalen. Het lijkt wel of hier sprake is van voorkeursbehandeling, zegt Smit. Ook Dorpbelang Hollum gaat actie ondernemen, ondermeer door raadsleden aan te spreken.

Goed voor Hollum

Wethouder Peter Pot geeft toe dat de gemeente in de tang zit. “Douwe Bakker heeft een bepaalde positie. Er is een overeenkomst afgesloten en daar is geen uitvoering aan gegeven.” Pot ging daarop in overleg met Bakker en Coop-deskundigen op het gebied van projectontwikkeling bestempelden het parkeerterrein aan de Jan Jacobsweg als beste locatie. “Douwe Bakker wil niets anders,” motiveert Pot het ontbreken van onderzoek naar alternatieven. Het terrein aan de O.P. Lapstraat kan na de verhuizing herontwikkeld worden. Hoe dat eruit gaat zien is allerminst duidelijk. “Verplaatsen van de Coop in combinatie met die herontwikkeling is goed voor Hollum,” durft Pot te stellen. En wat de oplossing voor het nieuwe parkeerprobleem betreft denkt de wethouder aan de belendende ijsbaan. Die wordt toch alleen maar in de winter gebruikt. “Dat is een mogelijkheid,” zegt hij, maar eigenlijk is daar concreet nog niets over te zeggen.

Douwe Bakker houdt zich op de vlakte. Hij meldt dat de plannen nog niet concreet genoeg zijn ingevuld om te zeggen of dit de beste oplossing is.

Parkeerplekken

Wat schiet Hollum er aan parkeerplekken mee op? De gemeente leverde al een stuk van de parkeerplaats in door een hoek over te doen aan een burger die er een huis wil gaan bouwen. Oorspronkelijk liggen er 148 parkeervlakken op het p-terrein. Bij de Coop liggen er 34, 15 voor en 19 achter. Totaal zijn dat 182 p-plekken. In het verhuisplan blijven daar 104 van over, zodat Hollum per saldo 78 parkeerplekken achteruit boert.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *