Brok en de profielschets

BALLUM – Commissaris van de Koning Arno Brok komt 20 juni naar het eiland om de extra raadsvergadering bij te wonen. Wat gebeurt er eigenlijk in die vergadering? Ter voorbereiding is de raad heel druk bezig geweest met het opstellen van de concept-profielschets voor de vacature van burgemeester. "Dit is een belangrijk document", zegt griffier Jacqueline Metz, "niet alleen voor de vacature nu, maar ook als leidraad voor de gesprekken, de klankbordgesprekken, die de raad de daaropvolgende jaren voert met de burgemeester." De vertrouwenscommissie heeft het concept opgesteld, waarna het met de raad besproken wordt om het eventueel aan te passen en te wijzigen. Die vergadering achter gesloten deuren is aanstaande.

Tijdens de extra raadsvergadering geeft de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Irma Marinus, uitleg over het concept-profiel zoals dat is opgesteld, waarna de raad vragen kan stellen. De Commissaris van de Koning kan er ook nog vragen over stellen èn hij licht de verdere procedure toe.

Dan wordt formeel het besluit genomen om de profielschets vast te stellen waarna de voorzitter van de vertrouwenscommissie deze overhandigt aan de Commissaris. Brok neemt de profielschets mee naar het provinciehuis om vervolgens de procedure te gaan starten met openstelling van de vacature en plaatsing in de Staatscourant. De planning daarvoor is 27 juni. En dan kan er gesolliciteerd gaan worden.

In dat stadium van de procedure gaat de vertrouwenscommissie het verdere werk onder geheimhouding en vertrouwelijkheid voortzetten. Pas bij de aanbevelingen voor kandidaten komt de raad weer in beeld. Tot die bijeenkomst mag de vertrouwenscommissie ook niet met de eigen fracties overleggen. De vertrouwenscommissie bestaat uit Siard Bonthuis (AmelandEén), Piet IJnsen (Algemeen Belang Ameland), Han van Heerde (Ameland ’82), Jeroen de Jong (CDA), Jeppe Groenewold (VVD) en voorzitter Irma Marinus (PvdA). Voor vijf van de elf raadsleden blijft het tot die vergadering een verrassing welke sollicitanten kandidaat-burgemeester van Ameland zijn.

De extra raadsvergadering op 20 juni begint om 19:30 uur en is in het gemeentehuis.

De vergadering is ook beluisteren via de LOA.

lees hier Ameland krijgt weer 'echte' burgemeester

⇒ lees hier Vertrouwenscommissie Ameland maakt “Valse start”

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *