Bodemdaling Waddenzee binnen grenzen

DEN HAAG – De bodemdaling van de Waddenzee blijft binnen de afgesproken grenzen. Dat conludeert Commissie MER. De NAM heeft in haar jaarrapportage over 2020 de effecten van de gaswinning onder de Waddenzee in beeld gebracht. De NAM concludeert, net als voorgaande jaren, dat de bodemdaling binnen de afgesproken grenzen is gebleven en dat er geen nadelige effecten voor de natuur zijn opgetreden. De Auditcommissie is het hier mee eens. 

De NAM startte in 2007 met aardgaswinning in het Waddenzeegebied volgens het ‘hand aan de kraan’-principe. Dit betekent dat aardgaswinning toegestaan is, maar teruggebracht wordt bij teveel bodemdaling of aantasting van de natuur in of rondom de Waddenzee. Om dit te controleren voert de NAM een uitgebreid monitoringsprogramma uit. De resultaten daarvan worden jaarlijks gerapporteerd. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Auditcommissie gevraagd om de rapportage over 2020 te toetsen.

De Auditcommissie vindt dat het monitoringsprogramma een goede basis biedt om eventuele veranderingen in bodemdaling en natuur te kunnen verklaren. Zij onderschrijft de conclusies van de NAM dat de bodemdaling door de gaswinning binnen de afgesproken grenzen is gebleven en dat er tot op heden geen aanwijzingen zijn voor veranderingen in de natuur van de Waddenzee en het Lauwersmeer door de gaswinning. De Auditcommissie geeft in haar advies suggesties mee voor nog verdere verfijning van het monitoringsprogramma.

Aan minister Blok is het advies aan te geven welke gevolgen de onzekerheid in de zeespiegelstijging heeft voor de maximaal toegestane bodemdaling. 

Bron Comissie MER

⇒ lees hier het rapport Monitoring aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen.

Dit rapport gaat niet over Oost-Ameland.

 bekijk hier de kaartjes van Oost-Ameland en Ternaard

Dossier Aardgaswinning op Ameland

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *