Bob Rijpstra van PvdA stelt zich voor

HOLLUM – Wij willen het gaan doen! De komende weken zullen de kandidaten van de Partij van de Arbeid afdeling Ameland zich aan uw voorstellen, en hun beweegredenen om op de kandidatenlijst te staan met u delen. U kunt het verkiezingsprogramma van de PvdA (lijst 4) vinden op onze website PvdA Ameland.

Goed om te weten: op vrijdag 4 maart komt Lutz Jacobi naar Ameland als spreker op onze verkiezingsavond. Nadere info volgt.

Vandaag stelt nummer 4 op onze lijst zich aan u voor.

Bob Rijpstra

Mijn naam is Bob Rijpstra sr, 64 jaar en 40 jaar werkzaam geweest in het basisonderwijs. Geboren in Nes, een paar jaar in Buren gewoond en nu al meer dan 40 jaar woonachtig in Hollum. Ik voel me daarom een echte Amelander!

Ik ben al sinds 2002 actief binnen de plaatselijke afdeling van de Partij van de Arbeid, sinds 2020 als voorzitter.

Ik wil staan voor: Leefbaarheid op Ameland doordacht doorgeven.

Voor iedere Amelander een gevoel van goed en fijn wonen op ons prachtige eiland, dat is wat iedereen wil. Een ‘leefbaar’ eiland dat je met een gerust gevoel overdraagt aan de volgende generatie. Toch is dat niet vanzelfsprekend.

Steeds vaker doen zich situaties voor en worden beslissingen genomen waar een (grote) groep inwoners zich niet gelukkig bij voelt.

Een paar voorbeelden: Het toerisme dat een steeds groter deel van het jaar voelbaar is op het eiland en in toenemende mate voor overlast zorgt. Tradities, sociaal culturele eilander gewoontes die door wetgeving aan banden dreigen te worden gelegd of al zijn gelegd. Gebrek aan woonruimte voor eilanders en personeel van ondernemers. Vervreemding van elkaar; dat je mensen tegenkomt die je niet kent maar die al jaren op Ameland blijken te wonen.

Ik maak me grote zorgen over de leefbaarheid op Ameland. Het is een belangrijk punt in het verkiezingsprogramma van onze partij. Wij denken dat het goed is om als gemeente te investeren in het verbeteren van de leefbaarheid. Leefbaarheid is meer dan een netje zetten op het Wad en optreden tegen geluidsoverlast in de dorpen.

Door het aanstellen van een medewerker leefbaarheid kan precies in kaart worden gebracht waar behoefte aan is. Deze medewerker die met zoveel mogelijk eilanders in gesprek gaat om de gevoelens en meningen over leefbaarheid in beeld te krijgen. Hij of zij krijgt de actieve en uitdagende taak om groeperingen en individuele mensen te bevragen over hun gedachten en ideeën omtrent leefbaarheid. Het moet iemand zijn die gemakkelijk aanspreekbaar is en vooral ‘zichtbaar’ is in de gemeenschap.

Wat moet er gebeuren met alles wat deze medewerker boven water krijgt?

Er moet budget komen (wij denken aan 100.000 euro op jaarbasis) om ideeën te vertalen in haalbare concrete activiteiten. Deze activiteiten kunnen heel divers zijn maar moeten als uitgangspunt hebben dat ze voortkomen uit de inbreng van eilandbewoners. Het kunnen kleine activiteiten op bijvoorbeeld straatniveau zijn of eiland-breed, dat maakt niet uit. De medewerker leefbaarheid kan vanuit zijn of haar rol concreet een rol spelen bij het voorbereiden en de uitvoering van de activiteit.

We zijn met zijn allen verantwoordelijk voor de leefbaarheid op Ameland. We willen graag dat de generaties na ons nog steeds kunnen zeggen hoe fantastisch het is om op een eiland als Ameland te wonen. We moeten ons verplicht voelen om actie te ondernemen zodat we de leefbaarheid op Ameland doordacht door kunnen geven!

Voor de Partij van de Arbeid is het vanzelfsprekend dat we daarin moeten investeren!

Bent u het met ons eens, stem dan PvdA lijst 4 op 16 maart.

Ingezonden Mededeling – 

Dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *