Bestuurlijke fusie scholen West Ameland

HOLLUM – Het Christelijk Basis Onderwijs (CBS) en het Openbaar Primair Onderwijs (OPO) van Ameland kiezen voor een bestuurlijke fusie. Samenvoegen van de basisscholen van West Ameland is verstandig. Daar zijn verschillende redenen voor te benoemen, zoals dalend aantal leerlingen, krapte op de arbeidsmarkt en gebouwen die ouder worden en onderhoud nodig hebben. Meer dan een jaar geleden is een begin gemaakt met te onderzoeken hoe zo'n samenvoeging of samenwerking vorm zou kunnen krijgen. Een eerste stap is in de ogen van de beide besturen de realisatie van een bestuurlijke fusie. Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan de besturen van CBS en OPO de nodige tijd en energie steken in het proces om dat te realiseren.

De stuurgroep die met dit proces bezig is heeft een vervolgoverleg gevoerd over de toekomst van het primair onderwijs op West Ameland. Erder hadden beide schoolbesturen al aangegeven samen verder te willen. 

Sjouke Winia en Trijntje Stoker laten namens de stuurgroep het volgende weten: "Dat samen verder willen, heeft erin geresulteerd dat beide besturen naar elkaar de intentie hebben uitgesproken om tot een bestuurlijke fusie over te willen gaan. Een proces dat zeer zorgvuldig en gedegen dient te worden uitgevoerd. Om die reden is ervoor gekozen de begeleiding hiervan door een extern deskundig bureau te laten uitvoeren. 

Het uitspreken van deze intentie is de eerste stap in het proces om te komen tot het uiteindelijke doel: een bestuurlijke fusie. Hoe het één en ander exact vorm en inhoud zal krijgen, zal de komende tijd duidelijk worden. 

Een proces waarbij wet- en regelgeving richtinggevend zal zijn, waaronder de Wet Medezeggenschap Scholen en de Wet Primair Onderwijs. Een proces waarbij zorgvuldigheid en het waarborgen van een gedegen en solide fundament uitgangspunt is. Een proces dat verbinding en samenwerken vanuit wederzijds respect voor staat."

De stuurgroep wil met ingang van het schooljaar 2021-2022 van start gaan met die fusie. "Een nieuw schooljaar met nieuwe uitdagingen, nieuwe ontwikkelingen en nieuwe kansen."

⇒ Lees hier het bericht van 10 maart 2020 – Eén basisschool voor West Ameland 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *