Eén basisschool voor West Ameland

BALLUM – Ameland kent vier basisscholen. Naast de katholieke Kardinaal de Jong School in Nes zijn daar nog OBS ’t Ienster in Ballum en CBS Koningin Wilhelminaschool en OBS De Schakel in Hollum. De scholen in Hollum en Ballum zijn klein. Met het doel goed onderwijs voor alle kinderen te waarborgen is een onderzoek gestart naar eventuele samenvoeging van de drie scholen op West Ameland. Directies, besturen en de gemeente zijn bij de ontwikkelingen betrokken, al is nog niets besloten. Belanghebbenden kunnen deelnemen aan het onderzoek.

Alle beschikbare informatie daarover vindt u op de website: www.onderzoekameland.nl. Projectleider is Henk Wilbers van de onderwijs ondersteunende organisatie Cedin.

Om verschillende redenen is het verstandig om vooruit te kijken naar een samenvoeging. Zaken die een rol spelen, zijn onder meer:

 • daling van het aantal leerlingen (en dus minder geld voor de scholen);
 • door krapte op de arbeidsmarkt een tekort aan leerkrachten;
 • gebouwen die ouder worden en veel onderhoud nodig hebben.

Er is niets besloten, maar als er een nieuwe school zou komen, dan zou het één school moeten zijn:

 • waar alle kinderen van West Ameland naar toe gaan;
 • waar door een sterk team goed onderwijs wordt geboden;
 • waar structureel aandacht is voor levensovertuigingen en de veelkleurigheid van de samenleving waarin kinderen opgroeien en moeten leren functioneren;
 • waar ouders actief betrokken zijn bij de school, in rollen in het toezicht, in commissies en werkgroepen, in praktisch meedenken en meehelpen waar dat gewenst of nodig is;
 • waar oma’s en opa’s op het eiland van zeggen: “Wat is dit mooi voor onze kleinkinderen!”

Of er één nieuwe school moet komen, is een moeilijke afweging. Er zijn veel mensen bij betrokken: de leerlingen, de directeuren en leerkrachten, de ouders, de gemeente. Een van de stappen om tot een goed besluit te nemen over de toekomst van het basisonderwijs op West Ameland te komen bestaat uit het uitschrijven van twee informatiebijeenkomsten.

 1. op 24 maart in Hollum (gebouw Ons Hol) van 19.30 – 21.30 uur
 2. op 25 maart in Ballum (gemeentehuis) van 19.30 – 21.30 uur

Er volgt ook nog een enquète. Op grond van de informatie die het onderzoek oplevert, zal de stuurgroep adviezen formuleren. Die adviezen gaan naar de besturen van de scholen en naar het college van burgemeester en wethouders. Deze partijen nemen een besluit op basis van de adviezen. 

Stuurgroep

De stuurgroep die zich over die ene basisschool voor West Ameland buigt bestaat uit

 • Annet Bannink, directeur CBS Koningin Wilhelmina
 • Wim de Vries, directeur a.i. OPO Ameland
 • Sjouke Winia, voorzitter bestuur CBS Koningin Wilhelmina
 • Trijntje Stoker, voorzitter bestuurscommissie OPO Ameland
 • Jan Jaap Werkman, beleidsmedewerker Gemeente Ameland
 • Henk Wilbers, projectleider en directeur van Cedin
Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *