Anonieme brieven op Ameland

HOLLUM – Brieven van burgers aan het college van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad van Ameland komen op de Ingekomen Stukken lijst die wordt behandeld in een raadsvergadering. De ene keer is die behandeling niet meer dan akkoord gaan met het advies van afhandeling. Dat kan een afhandeling zijn waar B&W zich mee redt of de brief wordt 'ter kennisgeving aangenomen'. In dat laatste geval gebeurt er verder niets mee. Er is nog een derde manier van afhandelen en dat is na discussie in de raad. De raadsleden discussiëren niet over alle ingekomen brieven, maar besluiten van te voren waar nog even in een openbare vergadering over gepraat moet worden en wat er met het onderwerp moet gebeuren. Die brieven staan doorgaans geanonimiseerd op de lijst. Dat betekent niet dat de brieven zonder naam en toenaam naar de gemeente zijn gestuurd. 

Griffier Jacqueline Metz legt uit hoe het werkt: "Ingekomen brieven aan de raad zijn openbaar maar komen wel geanonimiseerd op de lijst met ingekomen stukken; ik neem vaak dan nog even contact op en sommigen wensen juist wel met naam genoemd te worden (naar verwachting om een politieke discussie op gang te brengen o.i.d.), sommigen wensen dat expliciet niet, die wensen het wel onder de aandacht van de raad te brengen, maar willen niet publiekelijk bekend worden."

Die wens respecteert de gemeente en die brieven komen met initialen van de briefschrijver op de lijst. Afgelopen Ingekomen Stukken lijst had ook brieven waarbij een zwart balkje over allle persoonsgegevens was geplakt, maar gebruikelijk is weergave van initialen.

Metz: "Op grond van de Algemene verordening Gegevensbescherming dienen persoonlijke zaken beschermd te worden, en dus mogen naam, adres en woonplaats, alsmede e-mail niet gepubliceerd worden, tenzij de aanvrager dat zelf graag wil. Ik vraag er dus meestal naar, of er geanonimiseerd kan worden of dat men wenst gewoon genoemd te worden. Meestal heb ik dus persoonlijk contact en waar dat niet kan of lukt anonimiseer ik. Bedrijven en instanties en verenigingen kunnen wel gewoon genoemd worden."

Op Facebook is inmiddels een discussie ontstaan over de anonimiteit van briefschrijvers. Eén reactie is aldus: "Ik ben benieuwd of briefschrijvers hier met open vizier (dus met naam en toenaam) op zullen reageren. Discussiëren zonder te weten met wie vind ik zonde van mijn tijd." De griffier is vanmorgen gebeld door een brievenschrijver die absoluut niet wil dat de naam bekend wordt gemaakt. De Amelander griffie zal die zeker niet prijsgeven.

Brieven die anoniem bij de Jelmeraweg in de brievenbus belanden worden niet behandeld.

⇒ lees hier Brieven met onprettige bewoordingen

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *